DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >

Browsing by Author Левицький, Віктор Володимирович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
10-Feb-2014Банківська система : програма нормативної навчальної дисципліниЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, V. V.
10-Feb-2014Банківська система : робоча програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчанняЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, V. V.
10-Feb-2014Банківська система : робоча програма нормативної навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчанняЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, V. V.
22-Apr-2013Збірник завдань до державного екзамену з фінансів для студентів спеціальності "Фінанси і кредит" освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" (денної та заочної форми навчання)Грудзевич, Ігор Теофілович; Стащук, Олена Володимирівна; Левицький, Віктор Володимирович; Рудик, Наталія Іванівна; Грудзевич, Юлія Ігорівна; Місюк, Тетяна Петрівна; Маслічук, Софія Анатоліївна; Hrudzevych, І. T.; Stashchuk, Olena V.; Levytskyi, V. V.; Rudyk, N. І.; Hrudzevych, Yu. I.; Misiuk, T. P.; Maslichuk, S. А.
11-Feb-2014Інвестиційна діяльність фінансових установ : програма вибіркової навчальної дисципліниЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, V. V.
11-Feb-2014Інвестиційна діяльність фінансових установ : робоча програма вибіркової навчальної дисципліниЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, V. V.
11-Feb-2014Інвестиційний аналіз : програма нормативної навчальної дисципліниЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, V. V.
11-Feb-2014Інвестиційний аналіз : робоча програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчанняЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, V. V.
11-Feb-2014Інвестиційний аналіз : робоча програма нормативної навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчанняЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, V. V.
11-Feb-2014Інвестування : програма нормативної навчальної дисципліниЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, V. V.
11-Jan-2014Інвестування : робоча програма нормативної навчальної дисциліниЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, V. V.
11-Feb-2014Інвестування : робоча програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчанняЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, V. V.
10-Feb-2013Методичні вказівки щодо оформлення випускних робіт бакалавра з напряму підготовки : 6.030508 "Фінанси і кредит"Грудзевич, Ігор Теофілович; Grudzevich, І. T.; Рудик, О. В.; Rudik, O. V.; Левицький, Віктор Володимирович; Levits'kij, V. V.; Стащук, О. В.; Stashhuk, O. V.
2019Механізми забезпечення соціоекологоекономічної безпеки підприємствМатвійчук, Наталія Миколаївна; Черчик, Лариса Миколаївна; Коленда, Наталія Вікторівна; Сак, Тетяна Василівна; Черчик, Артур Олегович; Бортнік, Світлана Миколаївна; Карлін, Микола Іванович; Туниця, Тарас Юрійович; Юрків, Надія Миколаївна; Стащук, Олена Володимирівна; Полінкевич, Оксана Миколаївна; Буняк, Надія Михайлівна; Борисюк, Олена Володимирівна; Левицький, Віктор Володимирович
2014Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішенняКарлін, Микола Іванович; Шулик, Юлія Віталіївна; Кулай, Аліна Василівна; Вишневська, Наталія Василівна; Цимбалюк, Ірина Олександрівна; Грудзевич, Ігор Теофілович; Маслічук, Софія Анатоліївна; Левицький, Віктор Володимирович; Хілуха (Ліпич), Оксана Анатоліївна; Івашко, Олена Анатоліївна; Іванчук, Наталія Володимирівна; Корнеєв, Максим Валерійович; Кривицька, Ольга Романівна; Рудик, Наталія Іванівна; Ліпич, Мирослава Анатоліївна; Karlin, Mykola Ivanovych; Shulyk, Yuliia Vitaliivna; Kulai, Alina Vasylivna; Vyshnevska, Nataliia Vasylivna; Tsymbaliuk, Iryna Oleksandrivna; Hrudzevych, Ihor Teofilovych; Maslichuk, Sofiia Anatoliivna; Levytskyi, Viktor Volodymyrovych; Lipych, Oksana Anatoliivna; Ivashko, Olena Anatoliivna; Ivanchuk, Nataliia Volodymyrivna; Korneiev, Maksym Valeriiovych; Kryvytska, Olha Romanivna; Rudyk, Nataliia Ivanivna; Lipych, Myroslava Anatoliivna
2019Теорія та практика менеджменту безпекиЧерчик, Лариса Миколаївна; Cherchyk, Larysa M.; Коленда, Наталія Вікторівна; Kolenda, Nataliia V.; Ніколайчук, Тетяна Олексіївна; Nikolaichuk, Tetiana O.; Омелянчук, Надія; Omelianchuk, Nadiia; Малютенко, Вікторія; Maliutenko, Viktoriia; Тоцька, Олеся Леонтіївна; Shepeliuk, Nataliia; Кушнір, Мирослава Анатоліївна; Kushnir, Myroslava A.; Ліпич, Любов Григорівна; Biletska, Kateryna V.; Lipych, Liubov H.; Рудик, Анастасія Олександрівна; Rudyk, Anastasiia O.; Ковальчук, Альбіна Ігорівна; Kovalchuk, Albina I.; Moroz, Elina H.; Карлін, Микола Іванович; Karlin, Mykola I.; Жукевич, Світлана Миколаївна; Zhukevych, Svitlana M.; Гапанюк, Тетяна Валеріївна; Сазонець, Ігор Леонідович; Hapaniuk, Tetiana V.; Буняк, Надія Михайлівна; Buniak, Nadiia M.; Борисюк, Олена Володимирівна; Лорві, Ірина Федорівна; Borysiuk, Olena V.; Зима, Іван Ярославович; Zyma, Ivan Ya.; Гаражджук, Іванна Василівна; Harazhdzhuk, Ivanna V.; Хумарова, Ніна Іпполитівна; Sazonets, Ihor L.; Khumarova, Nina I.; Рассадникова, Світлана Іванівна; Rassadnykova, Svitlana I.; Lorvi, Iryna F.; Сорокопуд, Ія Валентинівна; Sorokopud, Iia V.; Павлова, Олена Миколаївна; Pavlova, Olena M.; Пахаренко, Ольга Володимирівна; Pakharenko, Olha V.; Гвоздь, Оксана Миколаївна; Бегун, Світлана Іванівна; Hvozd, Oksana M.; Behun, Svitlana I.; Павелко, Ольга Віталіївна; Бортнік, Світлана Миколаївна; Bortnik, Svitlana M.; Вернігорова, Наталія Валеріївна; Vernihorova, Nataliia V.; Жук, Наталя Тарасівна; Zhuk, Natalia T.; Зеленко, Оксана Михайлівна; Zelenko, Oksana M.; Єрошенко, Яна Вадимівна; Yeroshenko, Yana V.; Pavelko, Olha V.; Павлов, Костянтин Володимирович; Pavlov, Kostiantyn V.; Левицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, Viktor V.; Хілуха, Оксана Анатоліївна; Khilukha, Oksana A.; Ліщук, Віра Іванівна; Lishchuk, Vira I.; Матвеєв, Микола Едуардович; Matveiev, Mykola E.; Медведчук, Ольга Владиславівна; Мороз, Еліна Григорівна; Medvedchuk, Olha V.; Моклиця, Назар Сергійович; Moklytsia, Nazar S.; Саленко, Андрій Сергійович; Kosinskyi, Petro M.; Salenko, Andrii S.; Стадник, Валентина; Stadnyk, Valentyna; Тарасова, Кристина Ігорівна; Tarasova, Krystyna .; Ugur, Turan; Черчик, Артур Олегович; Cherchyk, Artur O.; Голікова, Ольга Сергіївна; Holikova, Olha S.; Коротя, Мирослав Іванович; Козлов, Владислав Адріанович; Kozlov, Vladyslav A.; Павлова, Тетяна Володимирівна; Pavlova, Tetiana V.; Кондратюк, Ірина; Kondratiuk, Iryna; Івашко, Олена Анатоліївна; Ivashko, Olena A.; Купінець, Лариса Євгенівна; Kupinets, Larysa Y.; Korotia, Myroslav I.; Мельничук, Софія; Melnychuk, Sofiia; Сенишин, Оксана Степанівна; Senyshyn, Oksana S.; Роєнко, Людмила; Roienko, Liudmyla; Ніколайчук, Тетяна Олексіївна; Nikolaichuk, Tetiana O.; Михайлюк, Олена Леонідівна; Mykhailiuk, Olena L.; Голод, Андрій Петрович; Балджи, Марина Дмитрівна; Baldzhy, Maryna D.; Шершун, Ольга; Shershun, Olha; Тимошенко, Оксана; Tymoshenko, Oksana; Прав, Роман Юрійович; Prav, Roman Yu.; Попко, Олена Володимирівна; Popko, Olena V.; Holod, Andrii P.; Матвійчук, Наталія Миколаївна; Matviichuk, Nataliia M.; Корчинська, Любов Федорівна; Korchynska, Liubov F.; Микитин, Тарас; Mykytyn, Taras; Сивий, Руслан; Syvyi, Ruslan; Купчак, Володимир Романович; Kupchak, Volodymyr R.; Галянт, Сергій Романович; Косінський, Петро Миколайович; Haliant, Serhii R.; Тютюнник, Ганна Олексіївна; Tiutiunnyk, Hanna O.; Стащук, Олена Володимирівна; Totska, Olesia L.; Stashchuk, Olena V.; Сак, Тетяна Василівна; Sak, Tetiana V.; Сазонець, Ігор Леонідович; Sazonets, Ihor L.; Рудик, Наталія Іванівна; Rudyk, Nataliia I.; Полінкевич, Оксана Миколаївна; Polinkevych, Oksana M.; Бойко, Ольга Вікторівна; Білецька, Катерина Володимирівна; Boiko, Olha V.; Морохова, Валентина Олександрівна; Morokhova, Valentyna O.; Юрків, Надія Миколаївна; Yurkiv, Nadiia M.; Шепелюк, Наталія
11-May-2018Тестові завдання для вступників спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітнього ступеня "Магістр" денної та заочної форми навчанняЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, Viktor V.
10-Feb-2014Фінансовий менеджмент : програма нормативної навчальної дисципліниЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, V. V.
10-Feb-2014Фінансовий менеджмент : робоча програма нормативної навчальної дисципліниЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, V. V.
10-Feb-2014Фінансовий менеджмент : робоча програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчанняЛевицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, V. V.
Showing results 1 to 20 of 20

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback