DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2014 >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2014, № 13 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10147

Название: Технологія підвищення тактико-технічної майстерності на етапах багаторічної підготовки футболістів
Другие названия: Technology of Increase the Tactical and Technical Skills on the Stages of Long-term Training of Players.
Авторы: Ніколаєнко, Валерій
Nikolaenko, Valery
Ключевые слова: багаторічна підготовка
тактико-технічна майстерність
юні футболісти
long-term preparation
tactical and technical skills
the young footballers
Issue Date: 2014
Издатель: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Библиографическое описание: Ніколаєнко В. Технологія підвищення тактико-технічної майстерності на етапах багаторічної підготовки футболістів / В. Ніколаєнко // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - 2014. - Вип. 13. - С. 59-63
Краткий осмотр (реферат): Фахівці професійного та дитячо-юнацького футболу підкреслюють відсутність необхідного надход-ження в провідні команди молодих, добре підготовлених у техніко-тактичному плані спортсменів. Однією з адекватних відповідей у розглянутому аспекті є подальше підвищення ефективності підготовки конкуренто-спроможного в найближчій перспективі спортивного резерву на основі інтенсифікації вдосконалення якості науково-методичного супроводу тренувального процесу. Мета роботи – обґрунтувати технологію підвищення тактико-технічної майстерності юних футболістів. Проведено аналіз особливостей діяльності тренера в процесі реалізації довготривалої програми підготовки спортивного резерву для професійного футболу. Доказано, що на сьогодні основною метою діяльності українських тренерів дитячо-юнацьких футбольних ко-манд є поточний результат, а не якість та ефективність тренувального процесу, спрямованого на інди-відуальний розвиток і підготовку гравця, здатного творчо підходити до розвʼязання тактико-технічних завдань. Обґрунтовано підходи до внесення змін у практику багаторічної підготовки юних футболістів на основі застосування ігрового методу, який є ключовим моментом для ефективного навчання, розвитку індивідуальних можливостей і формування ігрової інтелекту, а також упровадження поетапної (поступової) системи тактико-технічної підготовки юних футболістів, які в подальшому визначатимуть потенціал гравця на професійному рівні. Specialists of professional and youth football, stress the lack of the necessary influx in leading teams of young, well-trained technically and tactically, athletes. One of adequate answers in this aspect seems to further enhance the effectiveness of training competitive in the short term, the sports reserve based on the intensification of improving the quality of scientific and methodological support of training process. The aim of work is to justify technology to improve tactical and technical skills of young players. The analysis of the activity of the trainer features in the implementation of long-term training programs for sports reserve for professional football was made. It is shown that at present the main objective of Ukrainian coaches of youth football teams is the current result, rather than the quality and efficiency of the training process aimed at personal development and training of a player capable of creative solutions to tactical and technical problems. The approaches to amending the practice of long-term training of young players through the use of game method was made, which is the key to effective learning, the development of individual capabilities and forming a game of intelligence, as well as the introduction of a phased (gradual) of tactical and technical training of young players who will determine the potential player at a professional level.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10147
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2014, № 13

Files in This Item:

File Description SizeFormat
15.pdf454,54 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback