DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2016 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2016, № 2 (34) : [17]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові й кадрові проблеми фізичної культури та спорту
Historical, Philosophical, Legal and Staff Problems of Physical Culture and Sports

Володимир Волков. Оздоровчо-виховна програма «Козацький шлях»: обґрунтування, перспективи, упровадження / Vladimir Volkov. Recreational and Educational Program «The Cossacks Way»: Methodological Grounding, Perspectives, Implementation

Ірина Когут. Соціально-гуманістичний потенціал волонтерської діяльності в адаптивному спорті / Irina Kogut. The Socio-Humanistic Potential of Volunteering in Adaptive Sports

Технології навчання фізичної культури
Technologies of Education in Physical Training

Людмила Ващук. Алгоритм побудови індивідуальних фітнес-програм для самостійних занять старшокласниць / Liudmyla Vashchuk. Algorithm for Individual Fitness Programs Constructing For High School Female Students` Independent Training

Юрій Цюпак, Ніна Деделюк, Тетяна Цюпак. Формування основних здоров’язберігальних знань і навичок молодших школярів дитячого притулку / Yuriy Tsupak, Nina Dedeliuk, Tetiana Tsupak. Health-Saving Knowledge and Basic Skills Formation of Young Pupils who Live in Orphanage

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical Education of Different Groups

Олег Дикий. Військово-спортивне багатоборство як складова частина спеціальної фізичної підготовки допризовників / Oleh Dykyi. Field Multiathlon as Part of Special Physical Training of Preinductions

Олесь Пришва. Вплив стану серцево-судинної системи чоловіків зрілого віку на їхню фізичну активність в осінній період / Oles Pryshva. The Impact of the Cardiovascular System of a Mature-Aged Men on their Physical Activity during the Autumn Period

Андрій Розтока. Особливості добової рухової активності школярів 5–6 класів / Andriy Roztoka. Daily Motor Activity Peculiarities of Pupils of 5–6 Classes

Олексій Стасенко. Стан сформованості мотивів студентів вищих навчальних закладів до рухової активності / Оleksіy Stasenko. Condition of Motivation Formation of Students of Higher Educational Establishments to Motor Activity

Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація
Therapeutic Physical Training, Sport Medicine and Physical Rehabilitation

Andrii Hertsyk. Smart Goal Setting in Physical Therapy / Andrii Hertsyk. Smart Goal Setting in Physical Therapy

Наталія Івасик, Людмила Левицька. Застосування масажу при бронхо-легеневих захворюваннях у дітей / Natalia Ivasik, Liudmyla Levytska. Massage of Children with Bronchopulmonary Diseases

Олена Савчук. Оцінка впливу способу життя на ризик виникнення вегето-судинної дисфункції в підлітків / Olena Savchuk. Estimation of Lifestyle Influence on the Risk of Vegetative-Vascular Dysfunction in Adolescents

Ярослав Філак. Засоби фізичної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з кіфотичним порушенням постави / Yaroslav Filak. Means of Physical Rehabilitation of Children of Primary School Age with Kyphotic Infringement of Posture

Андрій Шевчук. Стан зовнішнього дихання студентів / Andrii Shevchuk. Condition of Students External Respiration

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and Professional Sport

Марина Карабуза, Світлана Калитка. Вплив спортивного тренування на становлення та протікання менструальної функції легкоатлеток 15–16 років, які спеціалізуються з бігу на 200 м / Maryna Karabusa, Svitlana Kalytka. Effect of Sports Training in the Formation and Flow of Menstrual Function of Athletes Aged 15–16 Specializing in Sprint for 200 Meters

Артем Федецький. Математичні методи моделювання у футболі з використанням електронних таблиць Microsoft Excel / Artem Fedetskyi. Mathematical Modeling in Football Using Microsoft Excel Spreadsheets

Інна Чередниченко. Вплив секційних занять із комплексним використанням засобів спортивних ігор на функціональний стан кардіореспіраторної системи юнаків 18–19 років / Inna Cherednichenko. The Influence of Sectional Studies with Complex Use of Sports Games on the Functional State of the Cardio-Respiratory System of Young Men Aged 18–19

Оксана Шинкарук, Ірина Сиваш, Аліна Улан. Особливості відбору дітей на початковому етапі спортивної підготовки / Oksana Shynkaruk, Iryna Sivash, Alina Ulan. Features of Children Selection at the Initial Stage of Sports Training

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback