DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи >
Наукові роботи (FP) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10651

Название: Idea wychowania spoјecznego w europejskiej myњli pedagogicznej
Другие названия: Еволюція ідей соціального виховання у європейській педагогічній думці
The idea of social education in the european concept of education
Авторы: Гусак, Петро Миколайович
Мартіросян, Леся Анатоліївна
Лобанова, Світлана
Husak, Petro M.
Martirosian, Lesia A.
Lobanova, Svitlana
Ключевые слова: spoіeczne mechanizmy wychowania
funkcje spoіeczne wychowania
wychowanie spoіeczne
socjalizacja
wychowanie w rodzinie
social nature of education
social education
socialization
home education
religious education
social functions of education
Issue Date: 2006
Издатель: Вища школа менеджменту та управління в м.Замость (Польща)
Библиографическое описание: Idea wychowania spoјecznego w europejskiej myњli pedagogicznej / P. Husak, L. Martirosian, S. Lobanowa // Zamojskie stugia i materiały. Seria: pedagogika. – Zamość, 2006.- Tom VІІІ, Zeszyt 1.- S. 113-130
Краткий осмотр (реферат): Artykuł dotyczy ewolucji idei wychowania społecznego w europejskiej myśli pedagogicznej od czasów tarożytności, kiedy to wychowanie i edukacja były związane z różnymi dziedzinami życia społecznego, aż do współczesnego społeczeństwapost-industrialnego, w którym następuje zmiana wychowania: od ukierunkowanego na życie społeczne do kształtowania człowieka dla samego siebie, a pośrednio także dla społeczeństwa. Zwraca się też uwagę na mechanizmy wychowania społecznego, przekazywanie doświadczeń nowym pokoleniom w różnych epokach historycznych. Uzasadnia się myśl, że podstawą społeczną wychowania jest model, w którym leżą odpowiednie mechanizmy kierowania procesem socjalizacji osobowości. Rozpatruje się również teorię wychowania pedagogicznego jako zjawiska społecznego w retrospektywie historycznej. The article deals with the problem of evolution the social education from the period of antiquity and to the modern postindustrial society. A special attention is paid to the nature of social education. Education is considered as a way of providing a person for the effective entry into social (connections) communication. A model of social education is represented in the article. The basis of this model are special mechanisms of management by the process of person 's socialization.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10651
Appears in Collections:Наукові роботи (FP)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
tmp943A.pdf714,24 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback