DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Філологічні науки. Літературознавство" >
2016 >

Серія "Філологічні науки. Літературознавство", 2016, № 1 (326) : [46]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
Літературознавство
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ТВОРЧІСТЬ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Астрахан Наталія. Християнство як основа літературно-критичної інтерпретаційної стратегії Євгена Сверстюка (на матеріалі книги «Блудні сини України»)

Васейко Юлія. Семантичне наповнення концепту «ув’язнення» в поезіях Євгена Сверстюка

Жванія Людмила. Концепт свобода в публіцистиці Євгена Сверстюка

Констанкевич Ірина. Волинь в автобіографічному наративі Євгена Сверстюка

Лавринович Лілія. «...Наповнити хвилини світлом»: темпоральні мотиви в ліриці Є. Сверстюка

Назарук Ірина. Євген Сверстюк і Кость Шишко: долі митців у контексті руху опору 60-80-х років

Ольшевський Ігор. Постать і творчість Євгена Сверстюка на сторінках газети «Луцьк молодий» (1999-2005 рр.)

Полежаєва Тетяна. Сверстюкова рецепція творчості Шевченка з позицій цілісно-системного підходу

Скуратко Тетяна. Поеми Євгена Сверстюка та Івана Драча: порівняльно-типологічний аспект

Сухарєва Світлана. Євген Сверстюк на захист українського слова в «Соборі у риштованні»

Яручик Ольга. Євген Сверстюк: Дух і Слово

РОЗДІЛ ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Александренко Вікторія. Модифікація малих прозових жанрів у творчості Д. Марковича та В. Винниченка (на прикладі творів «Final», «Мій сон» Д. Марковича й «Контрасти», «Сонячний промінь» В. Винниченка)

Артеменко Людмила. Генологічні модифікації української поетологічної лірики

Бай Ян. Роль художественной детали в рассказах А. И. Солженицьіна

Богданова Ольга. Имя Чехова и рассказ И. Бунина «Господин из Сан-Франциско»

Боклах Дмитро. Хронотоп Академії мистецтв у системі топосу Петербурга: семантика локального часопросторового континууму (на матеріалі повісті «Художник» Т. Шевченка)

Бородіца Світлана. Рецепція прози Володимира Лиса в сучасному українському літературознавстві

Галак Інна. Семантика етнокультурних образів у прозі Федора Одрача

Головій Оксана. «Неореалізм» / «новий реалізм» у терміносистемі радянського літературознавства

Гребенюк Тетяна. Проблема рецептивної невизначеності в контексті дискурсу когнітивної наратології

Ґємза Лех (Giemza Lech). Nowa Fala w poszukiwaniu „zwyklego, szarego czlowieka”

Данилюк-Терещук Тетяна. Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській прозі першої половини ХІХ ст

Дзюба Тетяна. «Буквар с различни поучения» П. Беровича та «Граматка» П. Куліша: порівняльний аналіз

Е Линь. К вопросу о бунинской концепции человека и природи

Калинюшко Олеся. Мандри як еміграція: літературний персонаж у пошуках самоідентичності (збірка оповідань Василя Махна «Дім у Бейтінґ Голлов»)

Кальницкая Виолетта. Художественно-смисловая содержательность эпиграфов поздних романов Грэма Грина

Ковалів Соломія. Василь Стефаник у літературно-критичній рецепції Луки Луціва

Краснобаева Оксана. «Ревизор» Н. Гоголя в переводоведческой парадигме Майкла Бересфорда

Левченко Галина. Мармулядовий апокаліпсис або терапія постмодерном у романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія»

Марченко Тетяна. Тема козаччини у творчості Проспера Меріме

Мельник Мирослава. Тематичне поле «місто» в німецькому міському романі

Никольский Евгений. Типология женских характеров и судеб в произведениях Всеволода Соловьева о русской истории XVII века

Пахолок Зінаїда. Художній простір Людмили Вознюк

Писаревська Оксана. Вплив живопису слобожанських художників на пейзажну лірику Анатолія Перерви

Полякова Лариса. «Что такое классик?»: к проблеме соотношения «литературньїх рядов»

Романов Сергій. Темний лик колективної душі. Художня візія націогенезу в ліриці Лесі Українки та Олександра Олеся

Серова Анастасия. Славянский колорит лирики Лариси Васильевой: к вопросу о художественном мире поэта

Соколова Вікторія. Функціональність структурного принципу міз-ан-абім у романі Ю. Ґордера «Таємничий пасьянс»

Сорокина Наталия. Авторологическая модель романистики Л. М. Леонова

Турган Ольга. Універсалія в системі онтологічної поетики

Фуц Юрій. Романтичний мотив двійництва в романі Юрія Винничука «Мальва Ланда»

Хорсун Ирина. Жанрово-изобразительние особенности сонетистики У. Шекспира и специфика их воспроизведения в восточнославянской поэзии

Яблонська Наталія. Романістика В. Даниленка в контексті художніх шукань великої прози початку ХХІ ст

Яблонська Ярина. Савур-могила як концепт національної ідентичності

Янковець Олена. Структурні особливості англійської прикордонної термінології

Яручик Віктор. Національна презентація лемківської поезії

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback