DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Актуальні питання іноземної філології >
2014 >
Актуальні питання іноземної філології, 2014, №1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10877

Название: Консолідація засобів будови німецьких речень епохи пізнього Середньовіччя
Другие названия: Consolidation of Means of German Sentences’ Formation of Late Middle Ages.
Авторы: Бєлих, Оксана Миколаївна
Bielykh, Oksana M.
Ключевые слова: середньоверхньонімецька лексика
будова речення
види німецьких підрядних речень епохи Середньовіччя
сполучники підрядності
діахронічний зріз
Middle High German vocabulary
structure of the sentence
types of German subordinate clauses of Middle Ages
subordinating conjunction
diachronic cut
Issue Date: 2014
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Бєлих О. Консолідація засобів будови німецьких речень епохи пізнього Середньовіччя / О. Бєлих // Актуальні питання іноземної філології. - 2014. - № 1. - С. 18-23
Краткий осмотр (реферат): У статті досліджено будову речень середньоверхньонімецької мови. Речення поділяють на розповідні, спонукальні, запитальні. Розрізняють підметові, присудкові, додаткові, адвербіальні, атрибутивні підрядні речення в середньоверхньонімецькій мові. Трапляються також умовні підрядні речення і підрядні речення поступки без ввідного сполучника. Непрямі питальні речення вводяться питальними займенниками або питальними словами. Відносні речення вводяться відносними займенниками або відносними прислівниками. Під час перекладу потрібно звертати увагу на структуру речення, тоді як головне речення є самостійним, а підрядні є його частиною або можуть бути залежними одне від одного в ієрархічній градації. Структури дієслів, які сприяють рамковій конструкції речення (перифразові й аналітичні форми дієслова), були розвинені вже в середньовічній німецькій мові. Виникнення і консолідацію цих структур пояснюють переважно контекстуально- семантично, що відповідає тенденції розвитку від синтетичної (відмінюваної) до аналітичної будови мови, як і в інших германських мовах. This article deals with the investigation of the structure of the Middle High German sentences. The sentences are divided into declarative, imperative and interrogative. While translating one should pay attention to the structure of the sentence, as the principal clause is independent and the subordinate clause is its part or they may depend on each other in the hierarchic gradation. Subject clauses, predicative, object, adverbial and attributive clauses are distinguished in the Middle High German. Conditional and concessive clauses without any parenthetical conjunction are used too. Indirect interrogative sentences are introduced by interrogative pronoun or interrogative word. The relative clauses are introduced by relative pronouns or relative adverb. The structures of verbs, which contribute the closed-in constructions of the sentence (periphrasis and analytical forms of verb) were developed in the Middle High German. Appearance and consolidation of these structures is explained mostly contextual-semantic, which answers the tendency of development from the synthetic (finite) to the analytic structure of the language, like in other Germanic.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10877
Appears in Collections:Актуальні питання іноземної філології, 2014, №1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
4.pdf810,58 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback