DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Актуальні питання іноземної філології >
2014 >
Актуальні питання іноземної філології, 2014, №1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10880

Название: From communicative strategies to pragmatic motivations
Другие названия: Від комунікативних стратегій до прагматичних мотивацій
Авторы: Bulatetska, Lyudmyla
Булатецька, Людмила
Ключевые слова: involvement
intention
focus of orientation
vantage point
empathy
sympathy
(self)withdrawal
antipathy
prediction
anticipation
dynamic equilibrium
залученість
інтенція
фокус орієнтації
точка відрахунку
симпатія
емпатія
(само)усунення
антипатія
передбачуваність
очікуваність
динамічний еквілібріум
Issue Date: 2014
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Булатецька, Л. From communicative strategies to pragmatic motivations = Від комунікативних стратегій до прагматичних мотивацій / Л. Булатецька // Актуальні питання іноземної філології. - 2014. - № 1. - С. 33-37.
Краткий осмотр (реферат): The article deals with the notion of involvement, which has the dynamic nature and varies within the boundaries of empathy, sympathy, (self)withdrawal, antipathy. Involvement is defined as a cognitive notion with the prevailing characteristics of cognitive distancing or approximation in interaction. Generally recognized is the point of view that involvement is a gradual phenomenon. It fluctuates depending on the activity of interlocutors. What follows from it is the absolute mutual trust of communicative partners to one another on the one hand or giving up and disregard the communication by both sides on the other. Such a shift of communicative parameters of communicative activity is a direct reflection of the change in the focus of orientation which directly depends on the focus of interest. The general vision of involvement is widening and depends on what goes to the focus of orientation. Existing approaches are reduced to the following three: a) involvement of the speaker and listener to the information of the topic (as individual participants); b) involvement of the community members (as mass participants); c) involvement of the topic on the parameter of its informativity and validity of the problem. Degrees of involvement are controlled by the communicative strategies of interlocutors, they re-frame the configuration of notions of empathy, sympathy, (self)withdrawal and antipathy, assisting in achievement of maximal communicative result and coincidence of positions of opposite sides.
У статті розглядається комунікативна сутність ЗАЛУЧЕННЯ як градуальної величини, яка видозмінюється в діапазоні: емпатія – симпатія – (само)усунення – антипатія. Залученість визначається як когнітивна сутність із переважальними характеристиками на нестабільність комунікативної дистанції. Загальновизнаною є точка зору про те, що залученість – це градуальне явище. Його флактуація залежить від комунікативної активності комунікантів. Як результат отримуємо абсолютну взаємну довіру партнерів, з одного боку, і відмову та недовіру один до одного – з іншого. Такий зсув параметрів комунікативної активності – пряме відображення в зміні фокусу орієнтації, що безпосередньо залежить і від фокусу зацікавленості. Загальне бачення залученості розширюється і залежить від того, що попадає в промінантне поле. Нинішні підходи зводяться до трьох наступних: а) залученість мовця і слухача до предмета думки мовця (індивідуальні учасники); б) залученість членів колективу (учасники мовного співтовариства); в) залученість самого предмету думки мовця за параметром його інформативності й актуальності проблеми. Ступінь залученості контролюється стратегіями комунікантів, завдяки яким рефреймується конфігурація емпатії, симпатії, (само)усунення й антипатії. Це сприяє досягненню максимального комунікативного результату за збігом позицій протилежних сторін
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10880
Appears in Collections:Актуальні питання іноземної філології, 2014, №1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
akpif_2014_1_9.pdf328,52 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback