DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Актуальні питання іноземної філології >
2014 >
Актуальні питання іноземної філології, 2014, №1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10904

Название: Особливі випадки іменникового словоскладання в сучасній німецькій мові
Другие названия: Particular Cases of Nominal Composition in the Modern German Language
Авторы: Рись, Лариса
Rys, Larysa
Ключевые слова: іменниковий композит (ІК)
перший безпосередній складник (ПБС)
другий безпосередній складник (ДБС)
багатокомпонентний композит
фразовий композит
noun compound
the first immediate constituent
the second immediate constituent
multicomponent compound
phrasal compound
Issue Date: 2014
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Рись Л. Особливі випадки іменникового словоскладання в сучасній німецькій мові / Л. Рись // Актуальні питання іноземної філології. - 2014. - № 1. - С. 127-133
Краткий осмотр (реферат): У статті проаналізовано такі малодосліджені словотвірні моделі іменникового словоскладання німецької мови, як багатокомпонентні іменникові композити й композити, які містять у своїй структурі літери. Описано словотвірні характеристики іменникових композитів німецької мови та їхні основні типи; простежено структуру та відношення між складниками багатокомпонентних ІК; установлено види синтаксичних сполучень, які можуть виступати першим безпосереднім складником фразових композитів. Визначено можливі способи функціонування літер і формул у складі іменникових композитів, які виявляють їхню залежність від певних галузей знань, окрім випадків застосування літер в іконічній функції. Схарактеризовані види іменникового словоскладання слугують детальнішій класифікації словотвірних моделей іменникового словоскладання німецької мови. Наведені приклади засвідчують, що описані моделі словоскладання – продуктивні словотвірні процеси в сучасній німецькій мові. The article deals with such little-investigated word formation models of nominal composition in the modern German as multicomponential noun compounds and noun compounds which contain letters in their structure. In the research the word-formation characteristics of noun compounds of the German language and their basic types are described; the structure and the relations between the immediate constituents of multicomponential noun compounds are observed; the types of syntactic constructions which can be the first immediate constituent of phrasal compounds are revealed. The possible ways of functioning of letters and formulas in the structure of noun compounds are defined. The noun compounds with letters show their dependence on certain branches of knowledge, except when the letters are used in the iconic function. Analysed types of noun compounds show that the described compound models are productive ways of word formation in the modern German language.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10904
Appears in Collections:Актуальні питання іноземної філології, 2014, №1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
akpif_2014_1_28.pdf413,33 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback