DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Актуальні питання іноземної філології >
2015 >
Актуальні питання іноземної філології, 2015, №2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10907

Название: Семантичний рівень мовної особистості. Особливості інтерпретації слів арабською та німецькою мовними особистостями
Другие названия: The Semantical Level of Language Personality. The Different Word Interpretation among the Arabs and Germans.
Авторы: Аджабі, Яссін
Застровський, Олександр
Adjabi, Yassine
Zastrovskyi, Oleksandr
Ключевые слова: міжкультурна комунікація
мовна особистість
інтерпретація
сприйняття
міжкультурна семантика
інтеракція
intercultural communication
language personality
interpretation
perception
intercultural semantics
interaction
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Аджабі Я. Семантичний рівень мовної особистості. Особливості інтерпретації слів арабською та німецькою мовними особистостями / Я. Аджабі, О. Застровський // Актуальні питання іноземної філології. - 2015. - № 2. - С. 5-11
Краткий осмотр (реферат): Зроблено спробу дослідити в міжкультурному аспекті сприйняття слів з точки зору німецької мовної особистості та їхню відповідність арабському розумінню. Такі мовні відмінності часто виявляються в ході комунікативного процесу, що пояснює використання мовних дій та тлумачення використаних слів. У результаті наявні сприйняття усвідомлено проявляють певні культурні, релігійні, соціальні, національні та мовні особливості учасника комунікації. У таких сприйняттях перетинаються різні понятійні системи та виявляються різноманітні нові асоціації. Через сприйняття німцями арабських слів вивчається мова цієї культури, оскільки мова відображає перш за все культуру певної мовної спільноти. Значення таких слів досить часто розуміється неправильно, тому що їхнє вживання не відповідає нормам / традиціям іншої культури або соціальної групи. Сьогодні ця проблема актуальна при взаєминах між арабською та німецькою мовними особистостями. До появи різних тлумачень слів арабами та німцями призводить значна кількість факторів, які постійно тісно пов’язані з комунікативним процесом, наприклад, культурні, соціальні, релігійні та політичні події, які визначаються обопільними взаємодіями та історичними відносинами між німецьким та арабським суспільствами. Уживаючи арабські слова, представники німецької мовної спільноти по-різному розуміють їхні значення: можуть дещо прикрасити значення слова, або інтерпретувати його правильно, або ж привнести неоднозначний та некоректний зміст, як це часто трапляється, коли прагнучи показати свою обізнаність, комуніканти вживають іншомовні слова дещо на свій манер. Формування та розвиток мовної особистості людини відбуваються перш за все через процес інтерпретації значень слів, оскільки інтерпретації цих понять розуміються як важлива складова її мовної індивідуальності. In our article we try to elucidate the intercultural aspect of word interpretations from the point of view of German linguistic personality and the correspondence with the Arabic perception. The appearance of such linguistics differences are constantly to observe while process of communication that explain the relation between language behavior and interpretation of words. The consequence appearing are put intentionally certain cultural, religious, social, national and linguistic features of communicants in which meet different conceptual systems and new associations appear different. In the German perception of Arabic words is learned the language of a culture, because language reflects primarily the culture of ethnic groups. These word interpretations could sometimes be completely misunderstood because it is not related to the proper application of other Community language or social group. These phenomenons occur actually in the Arabic and German linguistics communities or social groups. Besides several factors take part in the appearance of words interpretations between Arabs and German during the communications process, for example cultural, social, religion and political incidents which are distinguished by constant mutual effects and reactions between Arabic world and Germany. By using Arabic words in a German context can be the meaning of word either comprehend other falsely interpreted and introduced in a context because of the considerable ignorance of the other communicant. Nowadays such observations are varying in different words and expression, particularly in the German and Arabic language behavior. The formation and development of language personality of a person occurs primarily through the process of interpretation of the meanings
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10907
Appears in Collections:Актуальні питання іноземної філології, 2015, №2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
akpif_2015_2_3.pdf402,21 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback