DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Географічні науки" >
2013 >
Серія "Географічні науки", 2013, № 6 (255) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11137

Название: Динаміка температури дерново-підзолистих ґрунтів Волинського Полісся
Другие названия: Temperature Dynamics of Sod-podzolic Soils in Volynian Polissja Region
Авторы: Тарасюк, Марія
Tarasiuk Mariya
Ключевые слова: клімат ґрунту
температура ґрунту
динаміка температури
кліматична норма
дерново- підзолисті ґрунти
потепління клімату
класифікація типів клімату ґрунтів
soil climate
soil temperature
climatic norm
temperature dynamics
sod-podzolic soils
climate change
soil climate type’s classification
Issue Date: 2013
Издатель: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Библиографическое описание: Тарасюк, М. Динаміка температури дерново-підзолистих грунтів Волинського Полісся / М. Тарасюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан. - Луцьк, 2013. - № 6 (255) : Географічні науки. - С. 19-23
Краткий осмотр (реферат): У статті висвітлено основні тенденції зміни температури ґрунтів Волинського Полісся. Обґрунтовано сучасні методи та підходи до вивчення клімату ґрунту. Клімат ґрунту розглядають як екологічний фактор, процес, ресурс і як умови. Клімат ґрунту як екологічний ресурс характеризує запаси тепла, вологи та повітря в ґрунті за вегетаційний період. Кожен тип ґрунту має різні характеристики щодо умов поширення тепла та вологи в ньому. Температура є однією з визначальних характеристик клімату ґрунтів. Опрацьовано фондові матеріали багаторічних спостережень за температурою ґрунту по метеостанціях Ковель та Любешів, результати власних польових досліджень, визначено показники кліматичної норми та середні значення температури ґрунту на різних глибинах. Проведено кількісну оцінку динаміки температури дерново- підзолистих ґрунтів. У результаті аналізу виявлено незначне підвищення температури ґрунту за останні роки спостережень. Причому на супіщаних ґрунтах потепління відбувається інтенсивніше, ніж на глинисто-піщаних, що зумовлено особливостями гідротермічного режиму. Встановлено, що динаміка температури ґрунтів відображає тенденції зміни клімату та клімату ґрунтів, зокрема на території Волинського Полісся. In the article it is clarified the main trends of soil temperature changes in Volynian Polissja region. Also it is described the modern approaches to soil climate investigations. Soil climate is considered as ecological factor, as resource, as a process and as condition. Soil climate as ecological resource characterizes heat, moisture, air stores in the soil during warm period. Every soil type has other features of heat and moisture distribution in its profile. Temperature is one of the most determinant characteristics of soil climate. Investigations analysis (funds materials, field work results) shows small increasing of soil temperature for the last years’ observations. The temperature of more sandy soils increases intensively than temperature of more clayey soils. This could be an aftereffect of hydrothermal regime peculiarities. Soil temperature dynamics shows the trends of climate and soil climate change in Volynian Polissja region.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11137
Appears in Collections:Серія "Географічні науки", 2013, № 6 (255)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
4.pdf168,27 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback