DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Педагогічні науки" >
2016 >

Серія "Педагогічні науки", 2016, № 2 (304), т. 1 : [22]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Бартків Оксана, Дурманенко Євгенія. Теоретичні основи трансформації цінностей майбутніх фахівців у ціннісні орієнтації

Волкова Наталія. Підготовка викладача вищої школи як стратегічне завдання

Воронюк Олена. Про специфіку моніторингу якості підготовки докторів філософії

Галацин Катерина. Педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх фахівців інженерно- технічних спеціальностей

Дурманенко Оксана. Виховна робота у ВНЗ як чинник формування особистості майбутнього фахівця

Зірка Віра. Науковий дискурс: навчання аспірантів створенню якісного наукового тексту

Ільницький Роман, Процишин Наталія. Зміст підготовки аспірантів у вищих навчальних закладах України

Ковальчук Оксана. Готовність нового фахівця до забезпечення якості європейських стандартів вищої освіти

Кожушко Світлана. Навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) з використанням проектної методики

Криштоф Світлана. Аспірантура - інноваційна ступінь підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації на сучасному етапі

Лебідь Ольга. Теоретичні аспекти підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навачального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури

Лякішева Анна, Грицюк Лідія. Утомлюваність викладача вищого навчального закладу в професійній дяльності: причини виникнення та прояви

Меняйло Вікторія. Дослідницько-інноваційна діяльність в контексті професійної підготовки висококваліфікованих фахівців

Ольхова Наталія. Підготовка студентів до реалізації інтегрованого навчання в початковій школі

Петренко Віктор, Процюк Василь, Кісь Святослав. Сучасні тенденції та перспективи розвитку нафтогазової освіти в контексті формування передумов інтелектуалізації діяльності суб’єктів національного господарства

Повар Ірина, Повар Олег. Ціннісний вимір професійної підготовки майбутнього фахівця

Скальська Дарія, Процик Василь. Підготовка фахівців третього рівня освіти нафтогазового профілю: особистісні імперативи науковця в умовах глобалізації

Сологуб Тетяна. Навчально-виховне середовище ВНЗ як фактор професійно-особистісного становлення майбутнього фахівця

Томашевська Ірина. Формування портфоліо аспіранта як механізм оцінки його дослідницької компетентності

Усова Оксана, Сологуб Олександр. Деякі аспекти виконання якісного наукового дослідження

Fast Olha. European models and innovative practices of doctoral training

Чернета Світлана. Сутнісні характеристики формування готовності майбутнього фахівця до професійного самовдосконалення

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback