DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Педагогічні науки" >
2016 >

Серія "Педагогічні науки", 2016, № 2 (304), т. 2 : [13]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Берладин Ольга. Сільська початкова школа в системі освітніх трансформацій (середина ХІХ - початок ХХ ст.)

Васиньова Надія. Закони визначення процесів в середині науки в дослідженні розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні

Єлова Тетяна. Професійне самовизначення як педагогічна категорія

Кравченко Олена. Моделювання як механізм стратегічного розвитку університету

Русин Галина. Вплив освітньої політики Австро-Угорщини на формування ціннісних орієнтирів у молоді на землях Східної Г аличини

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Гайволя Руслан. Характеристика показників фізичних якостей старшокласників, які займаються у різних спортивних секціях в позакласний час

Ставицький Андрій, Ставицька Тетяна. Актуальні проблеми сучасної комунікації в системі вищої освіти України

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Ачкан Віталій. Досвід підготовки вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у зарубіжних країнах

Гордієнко Юлія. Конфліктологічна компетентність як показник рефлексивно-поведінкового компонента педагогічної толерантності майбутніх учителів

РОЗДІЛ ІV. СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Гудзь Катерина. Теоретико-методологічні основи впровадження інклюзивної освіти у загальноосвітньому навчальному закладі

Кайдалова Галина. Виховання толерантного ставлення в учнів початкової школи з різним рівнем психофізичного розвитку

Кузава Ірина, Ярмолюк Марія. Формування професійної готовності майбутніх вихователів до впровадження інклюзивної освіти

Чурило Наталья. Междисциплинарньїй подход к анализу причин и механизмов возникновения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback