DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи >
2016 >

Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи, 2016, № 9-10 (7) : [21]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Бондаренко Тетяна. Традиційні та нові форми інформаційної взаємодії медіа й аудиторії

Бузулук Ольга. Типові напрями інформаційної діяльності держави: актуальні проблеми для органів місцевого смоврядування

Кузнєцова Тетяна, Писаренко Лариса. Негативно-оцінний потенціал сучасних медіа

Лавриш Юліана. Секулярні віяння у контенті матеріалів на релігійну тематику: новомедійний аспект

Ліченко Анна. Мас-медіа як засіб реалізації зовнішньополітичних концепцій «soft power» і «smart power»

Форманюк Еліна. Соціокультурні маркери відображення України на шпальтах «Reuters»

РОЗДІЛ V. КУЛЬТУРА ВИДАННЯ: ТИПОЛОГІЧНА ТА ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВА СПЕЦИФІКА

Ганжуров Юрій. Кліометрія наукової періодики з політології як оцінка комунікативної якості

Недзведська Юлія. Сучасні тенденції розвитку наукового журналу

Ушинська Анастасія. Біблія: українські варіації для дитячої аудиторії

Шульська Наталія, Швирид Тетяна. Робота редактора над пунктуаційними помилками у друкованих ЗМІ

РОЗДІЛ VІ. ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ Й ПРАКТИКА ЖУРНАЛІСТИКИ, ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Гандзюк Віталій. Освітня реформа на Поділлі в добу Гетьманату (за матеріалами газет 1918 року)

Костюк Світлана, Лешко Уляна. Розмаїття фотожанрів на шпальтах газети «33-й канал»

Петренко Світлана. Чия правда? До питання про правдоцентричність журналістики

Теребус Оксана. Законодавче регулювання професійної діяльності журналістів у Німеччині

Ципердюк Іван. Роль єпископа Софрона Мудрого у становленні та розвитку української редакції радіо «Ватикан»

Bator Monika. Rola prasy lokalnej w kształtowaniu kultury filmowej w przedwojennym województwie kieleckim

Dzieniakowska Jolanta. Periodyki urzędowe władz szkolnych drugiej instancji w Polsce międzywojennej

Lewandowski Albert. Prowincjonalne pisma ogólnoinformacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej

РОЗДІЛ VІІ. ЛІТЕРАТУРНО-ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ДИСКУРС

Жванія Людмила. Рецепція постаті Євгена Сверстюка у волинських ЗМІ (на прикладі циклу телевізійних фільмів Волинського телебачення)

РОЗДІЛ VІІІ. РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ

Рожило Марія. До інтелектуальних джерел, або Історія видавничої справи як необхідна складова науково-освітнього процесу: Рецензія на видання: Благовірна Н. Б. Становлення видавничої справи в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття): «Українсько-руська Видавнича Спілка» : монографія / Н. Б. Благовірна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 272 с.

РОЗДІЛ ІX. ПОГЛЯД

Благовірна Наталія. Готовність медіапростору України та суспільства брати участь в інтелектуальній грі

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback