DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2015 >

Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015, № 19 : [35]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Розділ 1. Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури

Виталий Кашуба, Сергей Футорный. К вопросу коррекции компонентов физического состояния лиц зрелого возраста в процессе занятий профилактико-оздоровительной направленности

Виктор Корягин. Использование физических средств и методов в процессах профилактики заболеваний и травм у спортсменов, реабилитации после них: анализ проблемных вопросов

Карпюк Роман. До питання профілактики й корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей та студентської молоді в процесі фізичного виховання

Галина Путятіна. Інституційне забезпечення участі громади в розвитку сфери фізичної культури та спорту

Розділ 2. Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту

Сослан Адирхаєв. Фізичне виховання як основний фактор у процесі професійної підготовки та реабілітації студентів з обмеженими можливостями здоров’я у ВНЗ

Ілля Вако. Технологія вдосконалення техніки рукопашного бою майбутніх спеціалістів Служби безпеки України

Олена Кузнєцова. Узагальнення й систематизація сучасних наукових досліджень із питання вдосконалення програмно-методичного забезпечення процесу фізичного виховання студентів

Розділ 3. Педагогічні технології навчання фізичної культури

Оксана Блавт. Концептуальні положення організації й формування змісту тестового контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп

Александр Колумбет. Влияние методики стимулируемого развития ритмичности на показатели координационных качеств студенток педагогических высших учебных заведений

Оксана Крижанівська. Оцінка ефективності програми розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів у процесі фізичного виховання

Володимир Файдевич. Формування знань студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання

Людмила Адырхаева, Сослан Адырхаев. Пути оптимизации двигательной активности студентов с ограниченными возможностями здоровья

Розділ 4. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

Василь Вербовий. Морфофункціональні показники курсантів закладів МВС України

Марія Гоголь. Констатувальний зріз показників фізичного розвитку учнів музичних шкіл

Любов Левандовська. Зміни функціонального стану дітей шкільного віку в процесі фізичного виховання

Василь Кушнір. Настільний теніс як засіб розвитку психофізичних якостей дітей молодшого шкільного віку

Альошина Алла. Характеристика функціонального стану опорно-рухового апарату та фізичної підготовленості дошкільнят і школярів

Василь Кушнір, Олександр Фотуйма. Рівень тривожності молодших школярів, які займаються настільним тенісом

Ігор Коцан, Руслан Гайволя. Формування рухових якостей старшокласників у процесі занять східними єдиноборствами

Розділ 5. Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація

Ольга Андрійчук. Сучасний погляд на особливості застосування фізичної реабілітації та елементів комплексної терапії в осіб з ожирінням

Валерій Арефьєв, Ксенія Левінська. До питання корекції чинників ризику розвитку серцево-судинних захворювань засобами оздоровчо-рекреаційної рухової активності

Людмила Брега, Ігор Григус. Перинатальні аспекти фізичної реабілітації неправильного членорозміщення при тазовому передлежанні та неправильному положенні плода

Ігор Григус. Сучасні уявлення щодо застосування засобів фізичної реабілітації в спортсменів із пошкодженням зв’язкового апарату колінного суглоба

Ирина Жарова. Динамика показателей качества жизни подростков с первичным ожирением в процессе физической реабилитации

Сергій Іващенко, Ігор Григус. Фізична реабілітація в системі охорони здоров’я осіб із надлишковою масою тіла

Віктор Корягін. Особливості відновлення рухової функції нижніх кінцівок при травмах колінного суглоба в баскетболістів

Олексій Ніканоров. Відновлення спеціальної працездатності спортсменів з ушкодженням передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба

Юрий Фурман. Физическая реабилитация лиц с нарушениями энергетического обмена на современном этапе

Тетяна Цюпак, Юрій Цюпак, Віктор Драченко. Реабілітаційні заходи після ампутацій нижніх кінцівок

Валентин Ляпін, Вікторія Андреєва, Олександр Першин. Дослідження зв’язку стану HLA-системи лімфоцитів із частотою виникнення застудних захворювань у борців

Евгений Василенко, Игорь Марценюк. Основные направления физической реабилитации недоношенных детей с поражением опорно- двигательного аппарата

Олена Лазарєва, Віктор Куропятник, Віра Воронова. Фізична реабілітація осіб із грудним остеохондрозом, гіперкіфозом та кардіальним синдромом

Розділ 6. Олімпійський і професійний спорт

Виталий Кашуба. К вопросу использования современных технологий в спортивной подготовке

Андрій Ковальчук. Динаміка спеціальної фізичної підготовленості волейболісток у процесі річного тренувального циклу

Дмитро Піонтковський. Оцінка вертикальної стійкості тіла дітей 7-10 років, які займаються велоспортом (ВМХ)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback