DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Типологія та функції мовних одиниць >
2016 >

Типологія та функції мовних одиниць, 2016, № 2 (6) : [21]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Аркушин Григорій. Словотвір зоонімів північно-західної України

Білих Олександр. Особливості відмінювання присвійних займенників у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI–XVII ст.

Вінтонів Михайло. Частки в ідіостилі Бориса Грінченка:функційно-семантичне вираження

Гандзюк Олександра. Темпоральні синтаксеми в романі Ірини Вільде «Сестри Річинські»

Демешко Інна. Принципи опису словотрівної морфонології девербативів в українській мові

Жуйкова Маргарита. Антропоцентризм у словникових дефініціях: відсилка до прототипу

Климюк Марія. Абревіація в українській періодиці початку ХХІ сторіччя

Копорова Кветослава. Rusínsky jazyk na pomedzíslovensko-ukrajinských jazykových kontaktov

Кузьмич Олена. Іншомовна лексика як засіб комічного

Лут Катерина. Засоби вираження негативної оцінки в англомовному економічному дисурсі

Масицька Тетяна. Похідна порівняльна семантико-синтаксична залежність у простих ускладнених реченнях

Межов Олександр. Прийменники як показники синтаксичноїконденсації в дериваційних процесах

Мельник Ірина. Об’єктні синтаксеми на тлі правобічної валентності прислівникових предикатів

Пабат Вікторія. Українська мова як іноземна – шлях до полікультурного освітнього простору

Процик Ірина. Сучасні назви українських футбольних команд,мотивовані онімами

Стеванович Раиса. Когнитивно-лингвистический анализ эвристической научной терминологии, отражающей уровни мыслительной деятельности (межъязыковой аспект)

Тиха Лариса. Метафоричність прози Володимира Лиса (на матеріалі роману «Країна гіркої ніжності»)

Шевчук Анастасія. Особливості лексикографічного представлення основних структурних к омпонентів лексико-семантичної групи «тварини» (на матеріалі тлумачних словників сучасної англійської мови)

Юган Наталья. Интегрированные курсы русского языка и литературы в системе языковой подготовки студентов-иностранцев

Юрченко Ніна. Репрезентація обставинної семантики формою прислівника в романі П. Загребельного «Дума про невмирущого»

РЕЦЕНЗІЇ

Костусяк Наталія. Інтерпретація та диференціація реченнєвих залежностей: семантико-синтаксичний вимір. Рецензія на наукове видання: Масицька Т. Є. Типологія семантико-синтаксичних реченнєвих залежностей : [монографія] / Т. Є. Масицька. – Луцьк : ПДВ «Твердиня», 2016. – 416 с.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback