DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Біологічні науки" >
2016 >

Серія "Біологічні науки", 2016, № 12 (337) : [39]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. БОТАНІКА

Красовський Володимир, Черняк Таїсія. Ризики культивування субтропічних плодових культур у лісостеповій зоні України

Ліснічук Антоніна, Панасенко Руслана, Вериківський Леонід. Характеристика вікових дерев Кременецького ботанічного саду за кількісними та якісними ознаками

Сергєєва Лариса, Броннікова Лариса. Пролін-опосередковані реакції тютюну на дію засолення

Савоськіна Анна. Оцінювання декоративності дендросозоекзотів штучних заповідних парків Українського Полісся

Ганаба Дмитро. Озеленення міста Хмельницького в другій половині ХХ ст

Зубцова Інна. Онтогенетична структура ценопопуляцій Polygonum Aviculare L. в умовах Кролевецько-Глухівського геоботанічного району

Василюк Олег, Євсікова Світлана. Оцінка успішності акліматизації, характеристика біоекологічних особливостей малопоширених плодових та ягідних видів на базі Кременецького ботанічного саду

Середницька Світлана. Екологічна характеристика Carex bohemica Schreb. (Cyperaceae) в Україні

Мазур Ірина. Екологічна оцінка фіторізноманіття плавневих біотопів степових річок межиріччя Тилігулу-Південного Бугу

Михайлович Наталія. Аналіз видового складу автохтонних дендросозофітів, інтродукованих у штучні заповідні парки У країнського Полісся

РОЗДІЛ ІІ. ЗООЛОГІЯ

Омельковець Ярослав. Порівняльно-морфологічне дослідження еритроцитів форелі струмкової, лина та сома звичайного

Дунаєвська Оксана. Особливості опорно-скоротливого апарату селезінки хребетних тварин

Слободян Олена. Угруповання турунів лісових екосистем природного заповідника «Горгани»

Сухомлін Катерина, Капліч Валерій, Зінченко Олександр. Сучасні хімічні методи контролю чисельності кровосисних мошок в умовах Українського Полісся

Левицький Олександр. Історія дослідження кровосисних комарів Українського Полісся

Чумак Максим. Сапроксилобіонтні твердокрилі (Coleoptera, Insecta) й мертва деревина в буковому пралісі Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника

РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОЛОГІЯ

Задорожна Галина. Екоморфи технозему Нікопольського марганцеворудного басейну

РОЗДІЛ ІV. ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Юхименко Лілія. Спектрально-когерентні характеристики електроенцефалограми в осіб із різною швидкістю обробки інформації вищими відділами центральної нервової системи

Шатинська Олена, Іскра Руслана, Пилипець Андрій, Сварчевська Оксана. Вплив магній цитрату на вміст ліпідів у плазмі крові щурів за умов експериментального цукрового діабету

Вороніна Олена, Берегова Тетяна, Дзержинський Микола. Електронно-мікроскопічне дослідження слизової оболонки фундального відділу шлунка при дії меланіну на тлі хронічної гіпергастринемії

Цибулін Олександр. Вплив мікрохвильового випромінювання на стан антиоксидантної системи в тканинах перепелиних ембріонів та добового молодняку

Литвиненко Аліна, Ступчук Марія, Блашків Орест, Вознесенська Тетяна. Морфофункціональний стан жіночої репродуктивної системи за умов застосування наночастинок срібла

Chekh Bogdan, Ferens Maria, Susol Natalia, Varvarenko Sergiy, Ostapiv Dmytro, Vlizlo Vasyl. Nanopolymer GluLa-DPG-PEG600-F can Penetrate into Cells and Deposite in Rats Body

Корженевська Олена, Кофан Ірина, Севериновська Олена. Сучасний стан питання щодо проблеми психофізіологічних особливостей працівників залізничного транспорту

Безкоровайний Андрій, Зинь Аліна, Лень Юлія, Гарасим Наталія, Санагурський Дмитро. Ультраструктура зародків в’юна за впливу новосинтезованих амідних похідних 1,4-нафтохінону

Станішевська Тетяна, Горна Оксана, Горбань Дар’я. Особливості резистентності капілярного кровотоку в студентів при оклюзійній пробі

Швайко Світлана, Дмитроца Олена, Трофим’як Юрій, Журавльов Олександр. Адаптаційні можливості серцево-судинної системи дітей молодшого та середнього шкільного віку

Цеп’юкЛюбов, ЧмухЯна, Абрамчук Ольга. Особливості показників крові хворих на туберкульоз чоловіків Рівненської області

Качинська Тетяна, Монюк Людмила. Вплив умісту гемоглобіну в крові на кардіореспіраторну систему жінок

Тукаєв Сергій, Федорчук Світлана, Чікіна Людмила, Герасько Таїсія, Зима Ігор, Зайченко Олександр, Гаврилець Юрій, Різун Володимир, Богданов Володимир, Горго Юрій. Статичні електричні потенціали в біологічно активних зонах шкіри обличчя за умов формування емоційного вигорання в студентів

Охрей Артем, Куценко Тетяна, Макарчук Микола. Моторна асиметрія в музикантів і немузикантів під час оцінки оперативної пам’яті й уваги

Пасічніченко Олег, Виноградова Олена, Лугина Віктор, Толокнєєв Артур, Янчук Петро, Макарчук Микола. Ендотелійзалежне скорочення ворітної вени на дію катехоламінів

Чоба Наталія. Анатомо-фізіологічні й психологічні особливості адаптаційного періоду першокласників

Колосова Ірина. Ремоделювання яєчників щурів за умов уведення розчинів важких металів

Майор Віра. Особливості морфології плаценти щурів при впливі ацетату свинцю та його поєднання з цитратом срібла

Ноздренко Дмитро, Нурищенко Наталія, Матвієнко Тетяна, Заводовський Данило, Мотузюк Олександр, Белобров Володимир. Розвиток м’язової втоми muscle soleus щурів при ожирінні

Турчина Юлія. Характеристика та порівняння основних видів автофагії

Сусол Наталія, Петрух Ірина, Чех Богдан, Остапів Дмитро, Влізло Василь. Гематологічні та біохімічні показники крові лабораторних щурів за введення новосинтезованих полімерних носіїв олігодезоксинуклеотидів

Татаренко Марія, Данилов Сергій, Макарчук Микола. Оцінка взаємозв’язку не візуальних рухів очей і функціональної асиметрії мозку людини під час виконання вербальних завдань

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback