DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Волинь філологічна: текст і контекст >
2015 >
Волинь філологічна: текст і контекст, 2015, № 20 >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12337

Название: Експресіоністична транскрипція дійсності / історії у творчості Л. Костенко
Другие названия: Expressionistic Transcription of Reality/History in the Creative Work of Lina Kostenko
Авторы: Яструбецька, Галина
Yastrubetska, Galyna
Ключевые слова: експресіонізм
активізм-патетизм
Expressionism
activism-patetizm
Дата публикации: 2015
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Яструбецька Г. Експресіоністична транскрипція дійсності / історії у творчості Л. Костенко / Г. Яструбецька // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. пр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики ; [редкол.: Г. Л. Аркушин та ін.]. - Луцьк, 2015. - Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. - С. 299-318
Краткий осмотр (реферат): У статті зроблено спробу розширити інтерпретаційно-аналітичні параметри літературного доробку Л. Костенко через використання критеріїв і понятійного апарату, вироблених представниками та адептами експресіонізму. Вибір вектора дослідження детермінований психосоматичними і світовідчуттєвими особливостями Л. Костенко, що збігаються з маніфестованими експресіонізмом баченням, сприйманням і переживанням світу. Спостереження і висновки аргументуються самосвідченням автора і відомостями, наданими найближчим оточенням, зокрема, О. Пахльовською. Л. Костенко репрезентує тип художньої свідомості, який базується на есхатологічно маркованій концепції історії. Категоріями, що великою мірою визначають зміст її рефлексій, є криза, біль, травма, максималізм, трагізм. Крім філософських, етичних, психологічних засновків, що зближують погляди Л. Костенко з постулатами експресіонізму, творчість письменниці ілюструє збіжність формально-стильових ознак із властивостями, притаманними експресіонізму як автономній естетиці. Творчість Л. Костенко доповнює український літературно-експресіоністичний дискурс власною версією в межах лівого і автентичного експресіонізму, стверджуючи гетерогенність явища, множинність авторських презентацій-модифікацій при збереженні «твердого ядра» (3. Константінович) експресіоністської поетики. The article deals with the attempt to extend the interpretative and analytical characteristics of literary works of Lina Kostenko by way of use of criteria and conceptual mechanism, which were worked out by representatives and followers of Expressionism. Choice of research vector was determined by psychosomatic and worldview peculiarities of Lina Kostenko, that coincide with the views, perception and experience of the world that were determined by Manifest Expressionism. The observations and conclusions are described including the author's arguments and the information provided by the immediate environment, in particular, by O. Pahlovska. Lina Kostenko represents the type of artistic consciousness, which is based on the eschatological marked conception of history. Crisis, pain, trauma, maximalism, tragedy are such categories that mostly determine the content of its reflections. In addition to the philosophical, ethical and psychological reasons that bring together the position of Lina Kostenko with the postulates of Expressionism, writer's works illustrate the proportionality of formalist stylistic signs with qualities inherent in Expressionism as an autonomous aesthetics. Works of Lina Kostenko complete the Ukrainian literary-expressionistic discourse by the own version in the parameters of the left and authentic Expressionism, claiming the heterogeneity of the phenomenon, the multiplicity the author's presentations-modifications saving the "hard core" (Z. Konstantinovich) of expressionistic poetics.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12337
Располагается в коллекциях:Волинь філологічна: текст і контекст, 2015, № 20

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
32.pdf15,36 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь