DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет історії, політології та національної безпеки >
Навчально-методичні матеріали (FH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12384

Название: Давня та середньовічна історія України
Авторы: Шабала, Ярослав Миколайович
Рудянин, Іван Петрович
Shabala, Yaroslav M.
Rudianyn, Ivan P.
Ключевые слова: давня історія
історія України
Київська Русь
Галицько-Волинська держава
Issue Date: 2016
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Шабала Я. М. Давня та середньовічна історія України : робоча програма нормативної навчальної дисципліни освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань: 0203. Гуманітарні науки напряму: 6.020302 «Історія», освітня програма: Історія. Середня освіта. Історія та археологія / Я. М. Шабала, І. П. Рудянин ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Кафедра археології, давньої та середньовічної історії України. - Луцьк, 2016. - 20 с.
Краткий осмотр (реферат): Метою викладання навчальної дисципліни «Давня та середньовічна історія України» є формування у студентів знань про основні етапи зародження та розвитку людського суспільства на території України в давні часи та у добу середньовіччя. Основними завданнями вивчення дисципліни «Давня та середньовічна історія України» є наступні: визначити історичний зміст кожного з періодів давньої та середньовічної історії України, з’ясувати закономірності та особливості розвитку людського суспільства на кожному з етапів окресленого періоду; розкрити особливості суспільної організації, господарства, розвитку матеріальної та духовної культури стародавнього населення України у давні часи; з’ясувати проблему походження українського народу та охарактеризувати основні етапи етногенезу української спільноти ; дослідити механізм формування державності у східних слов’ян, сформувати об’єктивне уявлення про основні етапи історичного розвитку Давньоруської держави, визначити її роль і місце в історії українського народу; з’ясувати історичні передумови утворення Галицько-Волинської держави та розглянути основні етапи її історії; показати особливості політичного, економічного та культурного розвитку українських земель в складі іноземних держав у середині XIV – першій половині XVII ст.; розкрити причини, показати основні шляхи формування українського козацтва, визначити його роль і місце в історії українського народу; охарактеризувати основні форми соціальних та національно-визвольних рухів українського населення в умовах іноземного поневолення показати їхній вплив на націотворчі процеси; ознайомити студентів з культурними надбаннями українського народу в зазначений період.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12384
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
давня нова робоча.pdf473,71 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback