DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Волинь філологічна: текст і контекст >
2008 >
Волинь філологічна: текст і контекст, 2008, № 06, ч.1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12605

Название: До питання про терміни лінгвістична географія та ареальна лінгвістика (лінгвоісторіографічний аспект)
Другие названия: About Terms Linguistic Geography and Area Linguistic (Linguahistoriography Aspect)
Авторы: Клець, Ольга
Klets, Olha
Ключевые слова: лінгвістична географія
linguistic geography
ареальна лінгвістика
area linguistic
просторовий аспект
area aspect
картографування
mapping
діалектологія
dialectology
ареалогія
areology
Issue Date: 2008
Издатель: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Клець, О. До питання про терміни лінгвістична географія та ареальна лінгвістика (лінгвоісторіографічний аспект) / О. Клець // Волинь філологічна: текст і контекст / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки [упорядкув.: Л.К. Оляндер]. - Луцьк, 2008. - Вип. 6 : Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті, Ч. 1. - С. 441-449
Краткий осмотр (реферат): Досліджується визначення термінів ареальна лінгвістка та лінгвістична географія у працях мовознавців кінця XIX–XX ст. Серед лінгвістів зазначеного періоду немає єдиної думки щодо визначення цих понять. У статті наведено різні точки зору мовознавців на проблему визначення та розмежування термінів ареальна лінгвістка та лінгвістична географія. Подано загальну порівняльну характеристику визначення цих термінів. The article is devoted to definition of terms linguistic geography and area linguistic in works of linguists of the end of XIX – XX centuries. There are not united opinions about definition of these terms among linguists of period of the end of XIX – XX centuries. The article includes different opinions of linguists on the problem of the definition and delimitation of terms linguistic geography and area linguistic. In the article reflects general comparative characteristics of definitions of the terms.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12605
Appears in Collections:Волинь філологічна: текст і контекст, 2008, № 06, ч.1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
48.pdf196,91 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback