DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Історико-правовий часопис >

Історико-правовий часопис, 2017, № 1(9) : [34]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бойко І., Коссак В., Кахнич В. Місце і роль кафедри цивільного права та процесу у структурі юридичного факультету Львівського університету: історія і сучасність

Греченко В., Ярмиш О. Початки досліджень історії права Київської Русі на українських землях у 1810-х рр

Яцишин М. Структура та компетенція мирових судів Волинської губернії у період правління Української Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918)

Булавіна С., Давидова Т. «Захист» та «охорона»: теоретичні аспекти юридичних термінів

Кравчук В. Історико-правові аспекти конституційних основ правового статусу суддів у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) на теренах радянської України

Крисюк Ю. Злочин і покарання в релігійній доктрині християнства

Кудін С. Синергетичний підхід в структурі методології історико-правових досліджень

Юхимюк О. Значення загальних принципів права у правозастосовчій діяльності міжнародних судів

Гламазда П. Загальна характеристика судової системи України-Гетьманщини у 1722-1760 роках

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Банк Р. Сучасна правова парадигма інформаційної безпеки України

Гороть А. Характеристика джерел регіонального співробітництва України в рамках Єврорегіону «Буг»

Колодяжна В., Трофимчук М. Становлення та розвиток інституту «право притулку» у міжнародному праві

Конончук І. Історичні та політико-правові аспекти виникнення і розвитку інституту конституційного контролю

Хатнюк Ю., Кіцул Ю. Основи організації діяльності органів Національної поліції України у боротьбі з рейдерством

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ

Біленчук П., Борисова Л. Правовий захист комп’ютерних програм

Старчук О., Яциняк О. Поняття дискримінації у сімейному праві України: проблеми визначення

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА

Василевич В., Ліховицький Я. Персонал органів та установ виконання покарань як об’єкт кримінально-виконавчої діяльності та наукових досліджень

Воробей П., Колб С. Про деякі теоретичні напрями удосконалення діяльності персоналу органів та установ виконання покарань

Кваша О. Реалізація права особи на самооборону в контексті захисту основ національної безпеки України

Коваленко В., Колб І. Про деякі теоретичні підходи щодо сутності діяльності персоналу органів та установ виконання покарань в Україні

Колб О., Ремега В. Про деякі сутнісно-змістовні ознаки поняття «персонал органів та установ виконання покарань»

Яковець І., Новосад Ю. Про зміст поняття «персонал органів та установ виконання покарання» та його системоутворюючі ознаки

Бабанли Р. Аналіз практики призначення покарання при множинності злочинів (на прикладі окремих злочинів проти власності)

Гусак А. Основні положення криміналістичної комп’ютерної візуалізації

РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Горупа Т. Республика Беларусь как субъект международных организаций постсоветского пространства: историко-правовой аспект

Косинська А., Сєньов Т. Застосування альтернатив затриманню іноземців у Польщі (2014-2015 рр.)

Шульга О. Заборона дискримінації щодо товарів як основа безперешкодного функціонування внутрішнього ринку Європейського Союзу

РОЗДІЛ 6. ТРИБУНА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Скуба Г. Особливості призначення та проведення судових експертиз при розслідуванні злочинів терористичного характеру

Смолярчук Р. Правовий режим селянських лісів на території України за часів Російської імперії (XVIII - початок ХХ століття)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback