DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Історико-правовий часопис >

Історико-правовий часопис, 2017, № 2(10) : [37]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Жаровська І. Правове виховання - важлива частина соціалізації особи

Яцишин М., Яцишин Н. Формування історико-правової школи у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

Булавіна С. Міжнародні зобов’язання Польщі та законодавчі гарантії забезпечення національно-культурних прав меншин упродовж міжвоєнного періоду ХХ ст

Ковальова С. Охорона суспільного порядку у середньовічних європейських містах (ХІІ-ХІУ ст.): організаційні та правові засади

Кравчук В., Кравчук М. Конституційні основи правового статусу суддів у радянській Україні за Конституцією 1978 року: історико-правові аспекти

Крисюк Ю., Лобач А. Дихотомія букви і духу закону

Левчук І. Нормативно-правове забезпечення функціонування місць позбавлення волі у Волинській губернії як складовій частині Російської імперії (кінець ХУІІІ ст. - початок ХХ ст.)

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гриняк А., Молла Ю. Загальні принципи права в діяльності органів конституційного контролю: порівняльно-правовий аналіз

Федоренко В. Принципи місцевого самоврядування в Україні: поняття, зміст і система

Гороть А. Ретроспективний аналіз міжнародних норм захисту прав біженців та проблеми захисту прав біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні

Наконечна Г. Зовнішній державний борг України: реалії сьогодення

Конончук І. Поняття та правова природа процедури ампаро

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ

Духневич А. Правова регламентація застосування санітарних та фітосанітарних заходів в Україні у контексті вимог СОТ та ЄС

Заіка Ю. Захист честі та гідності за законодавством країн континентальної Європи

Вознюк Н. До питання про процедурні норми як елемент правового регулювання забезпечення державними соціальними допомогами

Сокол М. Правові засади виробництва органічної сільськогосподарської продукції

Щирба М. Критерії правомірності інформаційної згоди пацієнта

Якушев І. Реалізація права на працю за строковим трудовим договором

Самчук-Колодяжна З. Питання договору надання медичних послуг

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА

Гора І. Проблеми використання науково-технічних засобів і методів в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Загиней З. Нерозголошення або невикористання в інший спосіб конфіденційної або іншої інформації з обмеженим доступом (стаття 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

Кваша О., Михальченко Н. Відсутність суспільної небезпеки як конститутивна ознака обставин, що виключають злочинність діяння

Колесник В. Питання однозначності у викладенні кримінальних процесуальних вимог щодо підготовки й проведення негласних (розшукових) дій Україні

Гусак А. Пробація як складова ювенальної юстиції в Україні

Карпінська Н. Проблемні аспекти судової мистецтвознавчої експертизи

Крикунов О. Неефективність досудового розслідування як підстава для відсторонення слідчого від здійснення кримінального провадження

Фідря Ю. Проблеми законодавчої регламентації заборони одержання подарунків особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства

Чупринський Б. Мета покарання неповнолітніх

Гламазда П., Лавренюк Б. Поняття і значення предмету доказування в кримінальному провадженні щодо незаконного перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій

РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Коротич Е. Принципы международно-правового регулирования в области использования современных медицинских технологий

Ясюк Е. Об'єкт і предмет авторського права в Польщі: загальні питання

Куркевич І. Мобінг у сучасному управлінні компанією. Правові аспекти та методи запобігання

Ольбрих Б. Демографічний контекст стабільного соціально-економічного розвитку

РОЗДІЛ 6. ТРИБУНА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Боснюк-Григор ’єва Ю. Україна на шляху до європейських стандартів у сфері санітарних та фітосанітарних заходів: що зроблено та які виклики слід подолати

Трепак Л. Організація ненімецького судочинства у Польському Г енеральному Губернаторстві (1939-1945)

Ущаповська О. Правові питання планування земель в умовах децентралізації влади

Хомич Д. Порушення та крадіжки при споживанні природного газу

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback