DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет культури і мистецтв >
Наукові роботи (FM) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12881

Название: Духовні теми і жанри в українській музиці кін. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.
Другие названия: Spiritual subjects and genres in ukrainian music in end of the XX century – start of the XXI century
Авторы: Коменда, Ольга Іванівна
Komenda, Olha I.
Ключевые слова: духовна музика
жанрова модель
інтерпретація
сучасні українські композитори
Issue Date: 2006
Издатель: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського
Библиографическое описание: Коменда О. І. Духовні теми і жанри в українській музиці кін. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. / О. І. Коменда // Студії мистецтвознавчі. – Число 4 (16). Театр. Музика. Кіно. – К.: Вид-во ІМФЕ, 2006. – С. 51 – 55.
Краткий осмотр (реферат): В українській духовній музиці межі ХХ-ХХІ ст. рівноправно представлені дві жанрові категорії: духовні жанри традиційної інтерпретації, „зорієнтовані” на збереження головних ознак і властивостей первинної жанрової моделі та духовні жанри нетрадиційної інтерпретації − ті, в основі яких лежить індивідуальне трактування закономірностей духовного жанру, представлених у вигляді поетичної програми чи рідко вживаного варіанту жанрового синтезу. Обидві зазначені жанрові категорії представлені масовими (Є.Станкович, В.Камінський), класичними (В.Сильвестров, О.Козаренко), а також фольклорними (Л.Дичко, Г.Гаврилець) жанровими інваріантами, переважна більшість яких, заснована на перегуку, взаємодії і навіть якісному синтезі (як, наприклад, у В.Сильвестрова і О.Козаренка) традицій західного і східного церковних обрядів. In ukrainian spiritual music on boundary of XX-XXI century were showed two categories of genres equality: spiritual genres of the traditional interpretation, which were oriented on the saving of main features and properties of the primary genre model and spiritual genres of non-traditional interpretation – genres, in the base of which is placed individual interpretation of the regularities of spiritual genre, which were shown like poetical program or rarely used variant of the genre synthesis. Both genre categories are presented with mass (E.Stankovych, V.Kaminsky), classical (V.Silvestrov, O.Kozarenko) and also with folklorical (L.Dychko, G.Gavrylets) genre invariants, majority of which is based on interconnection and even on quality synthesis (for instance, in works of V.Silvestrov and O.Kozarenko) of traditions of west and east church‘s rites.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12881
Appears in Collections:Наукові роботи (FM)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
komenda_2006.pdf236,67 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback