DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет міжнародних відносин >
Наукові роботи (FMV) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13032

Название: Комунікативні можливості громадських медіа
Другие названия: Communicative Media Opportunities
Авторы: Митко, Антоніна Миколаївна
Mytko, Antonina M.
Ключевые слова: інформаційна держава
інформація
комунікації
соціальні мережі
громадські медіа
information
communication
social networking
social media
information state
Issue Date: 2016
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Митко А. М. Комунікативні можливості громадських медіа / А. М. Митко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наук. журн. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. - № 2(327) : Міжнародні відносини. - С. 75-81.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглянуто яким чином поява Інтернету як джерела масової комунікації викликала розгляд питання громадських медіа і як академічного дослідження, і як популярного. З’ясовано роль громадських медіа для побудови інформаційної держави. Охарактеризовано таки види громадських медіа як: меш-апи, підкасти, Wiki-технології більше застосовують у процесах інформатизації, а також соціальні мережі, блоги та мікроблоги, які трактують майданчик для інформаційних інтеракцій. Використано основні загальновідомі групи методів: філософські методи наукового пізнання, загальнонаукові та спеціальні методи й підходи. Зокрема, застосовано аналіз, синтез, дедуктивний метод, міждисциплінарний, концептуальний підхід. Комплексний підхід допоміг виявити тенденції та закономірності інформаційної демократії, передбачити наслідки та можливий розвиток політичних подій з урахуванням особливостей інформаційної демократії.
The article examines how the advent of the Internet as a source of mass communication caused a consideration of social media and how academic research, and as popular. The role of social media to build an information state. The characteristic species of the same social media as mash-ups, podcasts, Wiki-over technology used in the processes of information, as well as social networks, blogs and microblogs that interpret information platform for interactions. Used main group known methods: philosophical methods of scientific knowledge, general and specific methods and approaches. In particular, applied analysis, synthesis, deductive method, multidisciplinary, conceptual approach. An integrated approach has helped to identify trends and patterns of information democracy, predict consequences and possible development of political events with the peculiarities of information democracy.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13032
Appears in Collections:Наукові роботи (FMV)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
12.pdf4,42 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback