DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет міжнародних відносин >
Наукові роботи (FMV) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13041

Название: Медіаційна функція ІКТ для соціальної активності та формування громадської думки
Другие названия: Mediation Function ICTs for Social Activism and Public Opinion
Авторы: Митко, Антоніна Миколаївна
Mytko, Antonina M.
Ключевые слова: медіа-діяльність
нова еліта
громадська думка
засоби масової інформації
кліктивізм
хактівізм
комунікації
public opinion
media
kliktvizm
hacktivism
communications
media activism
the new elite
Issue Date: 2016
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Митко А. М. Медіаційна функція ІКТ для соціальної активності та формування громадської думки / А. М. Митко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наук. журн. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. - № 11 (336) : Міжнародні відносини. - С. 51-57.
Краткий осмотр (реферат): У статті йдеться про проблему впливу ЗМІ на формування громадської думки та сприяння соціальній активності. Досліджено роль нових інтелектуальних рухів, таких як хакерської субкультури і хактівізма, медіа-активності. Підтверджено ідею, що завжди є зовнішній прояв активності засобів масової інформації, що приводить до активної громадянської позиції. Тому ми не можемо говорити про прояв громадської думки, просто спосте- рігаючи за реакцією громадськості на важливі політичні події в інтернет-комунікаціях. Вивчено роль у політичному процесі нового явища – клінтивізму. Процес формування нових еліт – нетократії й інфократії під впливом зростаючої ролі інформаційних та комунікаційних технологій.
The article is about the problem of media influence on the formation of public opinion and promote social activity. The role of new intellectual movements such as hacker subculture and hacktivism, media-activism. Confirmed the idea that there is always outward manifestation media activity leads to active citizenship. Therefore we cannot talk about the manifestation of public opinion just watching public reaction to important political events in Internet communications. The role for the political process a new phenomenon - kliktvizm. The process of formation of new elites - netocracy and infocracy - influenced by the growing role of information and communication technologies.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13041
Appears in Collections:Наукові роботи (FMV)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
10.pdf5,05 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback