DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Історичні науки" >
2017 >

Серія "Історичні науки", 2017, № 04 (353) : [29]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Пришляк Ольга. Гадяцький трактат 1658 р.: спроба українсько-польського міжконфесійного діалогу

Карліна Оксана. Соціальний склад мешканців міських поселень Волинської губернії наприкінці XVIII ст

БорчукСтепан. Висвітлення та оцінки Емського указу 1876 р. в українській енциклопедистиці

Коляда Ігор. Іван Нечуй-Левицький та Пантелеймон Куліш: до історії творчих взаємин

Леснича Пауліна. Новації в побуті міських жителів Волинської губернії (кінець XIX - початок XX ст.)

Грималюк Оксана. Християнська моральність і матеріальна забезпеченість як чинники благодійництва православного духовенства Волинської губернії XIX - початку XX ст

Бегуглий Андрій, Герасимов Тимофій. Вплив Першої світової війни на театральне життя міст Правобережної України (1914-1916 рр.)

Скіра Юрій. Лихоліття Першої світової війни як чинник формування досвіду протистояння викликам воєнного часу в монахів Студійського уставу

Малеончук Галина. Римо-католицька громада Луцька в міжвоєнний період

Баран Володимир. Оперативна й слідча діяльність органів НКВС щодо «антирадянських елементів»: 1934-1941 рр

Куцька Олеся. Роль німецьких антинацистських організацій у пропагандистській діяльності Радянського Союзу наприкінці Другої світової війни

Мащенко Наталія. Запровадження загальнообов’язкової освіти в Ровенській області в повоєнний час

Пхиденко Ігор. Політика комунізації школи в період 70-х - першій половині 80-х рр. XX ст

РОЗДІЛ II. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Шульга Світлана, Пінчук Володимир. Стародавнє піратство: етимологія поняття та формування промислу

Крамар Юрій. Реформація як чинник європейської історії Нового часу (до 500-річчя Реформації в Європі)

Хлібовська Ганна. Англійський мислитель Генрі Болінгброк (1678-1751 рр.) про принцип «рівноваги сил» у міжнародних відносинах

Шваб Лариса. Центрально-Східна Європа в планах Йосипа Сталіна після Другої світової війни

Любчик Ігор. Національно-культурна складова життя лемків-русинів в умовах чехословацького тоталітарного режиму в другій половині XX ст

Беспека Вадим. Аналогії в американо-російському інформаційному протиборстві в роки «холодних війн» XX та XXI ст

Грубінко Андрій. Вплив Великої Британії на реформування зовнішньої політики й політики безпеки ЄС на етапі прийняття Лісабонського договору (2006-2009 рр.)

Гапеєва Ольга. Інформаційні операції в Інтернет-середовищі як складова російсько-грузинської війни 2008 р

РОЗДІЛ III. АРХЕОЛОГІЯ. МУЗЕЄЗНАВСТВО. ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Верба Тарас. Спроба класифікації пам’яток археології ранньомодерного часу на Волині

Гаврилюк Світлана. Обговорення на археологічних з’їздах Російської імперії питань збереження історико-культурної спадщини Холмщини й Підляшшя

Більо Любомир. Експозиційна та виставкова діяльність музеїв Волинської області (1991-2016 рр.)

Мірошниченко-Гусак Людмила. Внесок Олексія Ошуркевича в розвиток пам’яткоохоронної та музейної справи Волині

РОЗДІЛ IV. ІСТОРІОГРАФІЯ. РЕЦЕНЗІЇ

Білик Вікторія. Стародавній Китай у дослідженнях сучасних українських синологів

Довбня Ольга. Політичні репресії на Волині (1939-1953 рр.): історіографічний аспект

Дмитренко Алла. Атрибутивні ознаки жіночих сорочок Волині та Західного Полісся в працях дослідників традиційного вбрання

Шваб Анатолій. Український вільнокозацький рух в Україні та еміграції (рецензія на монографію В. Г. Бондаренка «Український вільнокозацький рух в Україні та на еміграції (1919-1993 рр.)»

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback