DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2017 >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 25 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13201

Название: Просторова організація тіла людини в процесі моніторингових досліджень
Другие названия: Spatial Organization of a Human Body in the System of Monitoring Researches
Авторы: Кашуба, Віталій Олександрович
Лопацький, Сергій Васильович
Хабінець, Тамара Олександрівна
Kashuba, Vitaliy
Lopatskyi, Serhiy
Khabinets, Tamara
Ключевые слова: просторова організація тіла людини
біомеханічний моніторинг
human body spatial organization
biomechanical monitoring
Issue Date: 2017
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Кашуба В.О. Просторова організація тіла людини в процесі моніторингових досліджень. /Кашуба Віталій, Сергій Лопацький, Тамара Хабінець // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. 25. – С. 9-15.
Краткий осмотр (реферат): У статті висвітлено стан питання організації моніторингу просторової організації тіла студентів, обґрунтовано організаційно-методичні основи біомеханічного моніторингу. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури, узагальнення досвіду провідних фахівців і власних педагогічних спостережень дають підставу для висновку, що просторова організація біоланок тіла людини – одна з характеристик фізичного розвитку людини. Вивчення закономірностей розмірів тіла людини має багатовікову історію, найактивніші та поглиблені експериментальні дослідження, спрямовані на розв’язання проблеми вимірювання й оцінювання просторової організації тіла людини, здійснюють із кінця ХІХ ст. Водночас кількість студентської молоді з різними порушеннями опорно-рухового апарату й дисгармонійність фізичного розвитку, що зростає з року в рік, свідчить про те, що ефективність процесу фізичного виховання в сучасних умовах вищого навчального закладу пов’язана із залученням сучасних технологій, які дають змогу адекватно вимірювати й оцінювати вплив екзо- й ендогенних чинників на стан здоров’я підлітків та молоді. Експрес-контроль біогеометричного профілю постави студентів указує на той факт, що 40 % обстежуваних із нормальною поставою потрапляють у так звану «зону ризику» виникнення функціональних порушень опорно-рухового апарату. The article gives coverage to spatial organization of students’ bodies, organizational and methodological bases for biomechanical monitoring are substantiated. The analysis of special scientific-methodical literature, generalization of experience of the leading experts and own pedagogical observations allow us to conclude that spatial organization of bio zones of a human body is one of characteristics of human physical development. Studying of normality of human body size has long history, the most active and in-depth experimental researches aimed at solving the problems of measurement and evaluation of spatial organization of a human body have been conducted since the end of the XIX century. At the same time increasing from year to year the number of student youth with various disorders of musculoskeletal and disharmonic physical development suggests that in modern conditions the efficiency of the process of physical education in a higher educational institution is associated with the use of modern technologies, allowing to adequately measure and assess the impact of exo- and endogenous factors on health of the younger generation. Express control of the biogeometrical profile of students’ posture indicates the fact that 40 % of the examined with normal posture fall into the so-called «zone of risk» of occurring of functional disorders of the musculoskeletal system.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13201
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 25

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vitaliy Kashuba, Serhiy Lopatskyi, Tamara Khabinets.pdfОсновна стаття961,68 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback