DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Педагогічний часопис Волині >
2017 >
Педагогічний часопис Волині, 2017, № 2(5) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13287

Название: Модель формування готовості майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем
Другие названия: The model of forming intending social workers’ readiness to social rehabilitation of primary school children suffering from infantile cerebral palsy
Авторы: Єгорова, Ксенія
Yehorova, Kseniia
Ключевые слова: готовність
професійна діяльність
формування готовності
соціальна реабілітація
соціальний працівник
модель
readiness
professional activity
the formation of readiness
social rehabilitation
social worker
model
Issue Date: 10-Oct-2017
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Єгорова, К. Модель формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем / К. Єгорова // Педагогічний часопис Волині. – 2017. – № 2. – С. 118-124. – Бібліогр.: 3 назви.
Краткий осмотр (реферат): У статті теоретично обґрунтовано та розроблено модель формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем. Модель представляє собою розгорнуту програму, яка включає в себе шляхи досягнення поставленої мети і має певну структурну організацію. Основними структурними елементами розробленої моделі є: мета, принципи, зміст, завдання, компоненти, етапи підготовки, критерії і рівні готовності, результат. Забезпечують дієвість моделі організаційно-педагогічні умови. Усі структурні компоненти моделі спрямовано на формування належного (достатнього та творчого) рівня готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем. Метою моделі формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем є формування професійної готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем. Для досягнення мети ставилися основні завдання: забезпечення спеціалізованої професійної обізнаності студентів; формування професійних умінь, що забезпечують успішну соціальну діяльність щодо здійснення соціально-реабілітаційної роботи; організація науково-дослідної діяльності студентів у межах окресленого напряму. Впровадження розробленої моделі, дозволяє майбутнім соціальнім працівникам оволодіти необхідними вміннями й навичками щодо здійснення соціально-реабілітаційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем, навчитися використовувати інноваційні технології, конструктивно мислити, самостійно опрацьовувати та аналізувати соціальні ситуації з підвищення показників життєдіяльності дітей з діагнозом дитячого церебрального паралічу та їх сімей. The paper theoretically proved and developed the model of forming intending social workers’ readiness to social rehabilitation of primary school children suffering from infantile cerebral palsy. The model is the detailed program that includes the ways of achieving the intended aim and has a structural organization. The main structural components of the model are: the purpose, the principles, the content, the tasks, the components, the stages of preparation, the criteria and levels of readiness, the result. Efficiency of the model is provided by organizational and pedagogical conditions. All the structural components of the model are aimed at forming appropriate (satisfactory and creative) level of intending social workers to the social rehabilitation of primary school children with infantile cerebral palsy. The aim of the model of forming intending social workers readiness to social rehabilitation of primary school children with infantile cerebral palsy is the formation of intending social workers’ professional readiness to social rehabilitation of primary school children with infantile cerebral palsy. To achieve the aim such main tasks were set: to give specialized professional knowledge to students; to form professional skills, providing successful social activities for implementing social rehabilitation work; organization of scientific and research students’ activity within the outlined direction. Implementation of the developed model enables intending social workers to acquire the necessary skills to carry out social and rehabilitation work with primary school children with infantile cerebral palsy; to learn using innovative technologies, constructively thinking, self-studying and analyzing social situations according to improving vital signs of children with infantile cerebral palsy and their families.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13287
Appears in Collections:Педагогічний часопис Волині, 2017, № 2(5)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Єгорова - 118-124.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback