DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Педагогічний часопис Волині >
2017 >
Педагогічний часопис Волині, 2017, № 4(7) >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13632

Название: Діагностика мотивацій студентів до відповідального батьківства
Другие названия: Diagnostics of motivation of students to the responsible family
Авторы: Бартків, Оксана
Смалько, Оксана
Ключевые слова: батьківство
відповідальне батьківство
відповідальне ставлення до батьківства
вмотивованість до відповідального батьківства
рівні (конструктивний, продуктивний, репродуктивний) мотивацій студентів до відповідального батьківства
paternity
responsible fatherhood
responsible attitude towards parenthood
motivated to responsible parenting
levels (constructive, productive, reproductive) of students' motivation to responsible parenting
Дата публикации: 1-Фев-2018
Серия/номер: Актуальні питання теорії і практики спеціальної освіти та соціальної роботи;16
Краткий осмотр (реферат): У статті продіагностовано рівень вмотивованості студентів до відповідального батьківства. Відзначено, що відповідальне батьківство – це сукупність сформованих у молоді батьківських якостей, почуттів, знань та навичок, в основі яких – готовність майбутніх батьків відповідати перед собою і суспільством за виконання батьківських функцій та виховання власних дітей. Відповідальне ставлення до батьківства схарактеризовано як стійку внутрішню якість особистості (як елемент свідомості), яка базується на усвідомленні особистістю власного життєвого вибору та готовності самостійно вирішувати завдання, пов’язані з майбутнім сімейним життям, плануванням сім’ї, народженням і вихованням дітей. Наголошено, що вмотивованість визначає ставлення студентів до інших соціальних об’єктів, зокрема їхнє співпереживання та співчуття, увагу до інших, здатність емоційно сприймати людину, занурюватися в її внутрішній світ, розуміти її думки, почуття, проблеми. Аналіз одержаних експериментальних даних засвідчив, що в студентів контрольної та експериментальної груп переважаючими є продуктивний та репродуктивний рівні вмотивованості до відповідального батьківства. І лише у незначної кількості студентів (6,8 % з контрольної та 6,5 % – з експериментальної груп) – конструктивний рівень. Це означає, що студенти на сьогодні недостатньо вмотивовані до відповідального батьківства, не чітко усвідомлюють батьківство як особистісну цінність, що й актуалізує досліджувану проблему. The article diagnosed the level of students' motivation for responsible parenting. It is noted that responsible parenting – this is a collection of young people's parental qualities, feelings, knowledge and skills, which is based on the readiness of future parents, to be responsible for the society and for the performance of parental functions and for the education of their own children. Responsible attitude to parenthood characterized as a stable internal quality of the individual (as an element of consciousness), which is based on the awareness of the personality of their own life choices and the willingness to independently solve the problem, related to future family life, family planning, the birth and upbringing of children. It emphasized that motivation determines the attitude of students to other social objects, in particular their empathy and compassion, the attention to others, the ability to emotionally perceive a person, immerse themselves in its inner world, understand its thoughts, feelings, problems. It has been determined that the priority in responsible attitude towards parenthood is a conscious personal choice to be parents, an emotional and personality-value attitude to the performance of future role of parents, the formation of a value-semantic sphere, a stable attitude of life and a belief in the need to be responsible for the upbringing of children. The analysis of the experimental data obtained showed that the students of the control and experimental groups are predominantly productive and reproductive levels of motivation to responsible parenting. Only in a small number of students (6.8% of the control group and 6.5% of the experimental group) - constructive level. This means that students are not sufficiently motivated to take responsible parenting, are not clearly aware of paternity as a personal value, which also actualizes the problem under study.
Описание: Бартків О., Смалько О. Діагностика мотивацій студентів до відповідального батьківства / О. Бартків, О. Смалько // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. – №4(7). – С. 96-100.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13632
ISSN: 2415-8143
Располагается в коллекциях:Педагогічний часопис Волині, 2017, № 4(7)

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Бартків, Смалько-96-100.pdf465,83 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь