DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Педагогічні науки" >
2017 >

Серія "Педагогічні науки", 2017, № 1 (350) : [26]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Берладин Ольга. Механізми модернізації фахової підготовки вчителя до професійної діяльності в початковій школі сільської місцевості України (II половина XX - початок XXI століття)

Завальнюк Андрій. Тенденції розвитку шкільної освіти в федеративній республіці Німеччині

РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Zinchenko Maria. Environmental education in Ukrainian primary school

Алендарь Надія. Застосування ігрових технологій на уроках у початкових класах

Буднік Світлана, Капітула Аліна. Екологічний напрям діяльності гуртка «Декоративний акваріум»

Семенова Наталя, Гречук Любов,Ясінська Наталя. Основні засади використання педагогічної технології взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у формування здорової особистості дитини

Смолюк Іван, Смолюк Вадим, Швай Олександр. Формування суспільної активності особистості як умова її громадянської зрілості

Стасюк Людмила, Добринюк Любов. Готовність дитини до школи

Чосік Леся. Можливість розвитку критичного мислення молодших школярів під час навчання розв’язуванню задач

РОЗДІЛ III. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Kotsan Ihor, Liakisheva Anna. European standards of higher education quality assurance: peculiarities and perspectives of introduction in Ukraine

Бебко Світлана. Значення вищої освіти у сучасних соціально-економічних трансформаціях

Безсонова Ольга. Дефініційний аналіз дослідження поняття «професійний розвиток молодого вихователя дитячого садка»

Вербин Назарій. Критерії та показники оцінювання рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління

Попович Анжеліка. Формування професійної загальнотекстової компетентності студентів на заняттях зі стилістики української мови

Радюк Інна. Теоретичні основи формування готовності до самоосвіти майбутніх учителів початкової школи

Семенов Олександр, Ємчик Олександра. Освітнє середовище навчального закладу як детермінанта розвитку професійного потенціалу майбутнього вихователя

РОЗДІЛ IV. СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Skwarek Janusz, Kazanowski Zdzislaw. Specyfika oddziatywań resocjałizacyjnych w zakładzie karnym

Бартків Оксана. Змістовий потенціал навчальних дисциплін професійної підготовки соціальних педагогів до соціально-педагогічної роботи з профілактики інтернет-залежності підлітків

Брушневська Ірина. Дослідження сформованої пізнавальних процесів у дітей п’ятого року життя із ЗНМ

Гапончук Олена. Особистісні характеристики соціального педагога як чинник ефективної консультативної діяльності

Кравець Ніна. Роль художньої літератури у формуванні читацької діяльності розумово відсталих учнів

Кравченко Оксана. Професійна підготовка соціальних працівників: досвід Скандинавських країн

Рібцун Юлія. Стандартизація спеціальної дошкільної освіти дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку

Семенов Олександр, Онищук Вікторія. Родина учасника бойових дій як об’єкт педагогічної взаємодії вихователя дошкільного навчального закладу

Стасюк Людмила, Слюсар Марина. Психофізіологічні аспекти переходу до інклюзивного навчання дітей із порушеннями зору

Тулашвілі Юрій. Соціально-дидактична ціль функціонування навчального середовища професійної комп’ютерної підготовки осіб із порушеннями зору

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback