DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Психологічні перспективи >
2011 >

Психологічні перспективи, 2011, № 17 : [31]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Т. С. Асланян. Чинники формування симптомокомплексу “емоційного холоду”

Т. М. Білик. Концептуальний простір поняття імідж у психологічній літературі

И. Е. Валитова. Детский аутизм как новая профессиональная реальность

Ж. П. Вірна. Самоставлення як імперативний модус професійної ідентифікації особистості

Н. К. Вічалковська. Активізація розвитку допитливості школярів підліткового віку

І. В. Глова, Л. Я. Малімон. Мотиваційні особливості професійної діяльності в системі державної служби

О. Я. Гошовська. Структурно-функціональні особливості психозахисту в процесі самоприйняття підлітків

Я. О. Гошовський. Поновна соціалізація депривованої особистості: макро- й мікрочинники та синергетичний підхід

Н. О. Губа. Роль вихователя у формуванні комунікативної компетентності дошкільника

І. А. Гуляс. Детермінанти самоздійснення особистості

В. В. Зарицька. Рівень розуміння студентами власних емоцій у структурі емоційного інтелекту як важливої складової частини їх професійної підготовки

Л. В. Засєкіна. Мовленнєва адаптація особистості як предмет психолінгвістичного дослідження

О. В. Кихтюк. Дослідження авторитарної структури особистості як протилежного полюса толерантної особистості

Р. А. Ковтун. Психофізичний і соціальний розвиток осіб із синдромом Дауна

О. П. Колісник. Постнекласична парадигма взаємодії особистості зі світом шляхом її духовного саморозвитку

С. М. Кондратюк. Модель психокорекційної роботи з покращення психомоторної активності студентів у період адаптації до навчання

А. В. Кульчицька. Консультативна діяльність психолога-практика у структурі підготовки фахівця

Л. С. Куренчук. Психологічні особливості формування ділового спілкування працівників місцевих органів виконавчої влади

В. І. Мілінчук. Специфіка емпіричного вивчення мовлення пацієнтів після інсульту з моторною афазією

В. В. Олійник, С. С. Вірний. Макіавеллістичні тенденції комунікативної компетентності службовців державної прикордонної служби

Т. В. Пастрик. Психологічні особливості емоційного вигорання в діяльності лікарів швидкої допомоги

А. М. Пашкіна. Аксіологічний вимір діяльності державних службовців: історичний спадок та вимоги сучасності

В. В. Подляшаник. Креативне управління й ефективність організації

Л. В. Потапчук. Екологічна культура в теорії й практиці пізнання довкілля

О. А. Резнікова. Адаптованість особистості в контексті різних методологічних підходів до проблеми адаптації

І. В. Тарасюк. Культурний шок як один із чинників адаптації та реадаптації мігрантів до нового соціокультурного середовища

Г. В. Тригуб. Психологічні особливості оволодіння іноземною мовою дітьми молодшого шкільного віку

І. Ю. Філіппова. Рефлексивні здібності педагога у професійній діяльності

Х. Ю. Хворост. Концептуальні межі поняття позиції в психології

О. М. Хлівна. Розвиток позитивної Я-концепції студентів засобами психологічного тренінгу

К. І. Шкарлатюк. Агресія та здатність до прогнозування в підлітковому віці

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback