DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет історії, політології та національної безпеки >
Навчально-методичні матеріали (FH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13884

Название: Релігія та церква в історії України
Авторы: Борейко, Юрій Григорович
Boreiko, Yurii H.
Ключевые слова: релігія
церква
суспільство
Україна
Issue Date: Feb-2018
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Борейко Ю. Г. Релігія та церква в історії України : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020301 Філософія / Ю. Г. Борейко ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра філософії та релігєзнавства. - Луцьк, 2018. - 15 с.
Краткий осмотр (реферат): Вивчення курсу «Релігія та церква в історій України» здійснюється протягом одного семестру. Курс є вибірковим і розрахований для студентів денної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія релігії та церкви, релігійно-церковні процеси в середовищі традиційних і сучасних конфесій в Україні. Засвоєння навчального матеріалу на заняттях з курсу «Релігія та церква в історії України» передбачає дотримання принципів об’єктивності, толерантності, правового забезпечення свободи совісті, світоглядного плюралізму. Релігійні процеси в Україні розглядаються у контексті розвитку духовної культури, у взаємодії з іншими суспільними інститутами та явищами. Метою курсу є формування цілісного уявлення про історію релігії та церкви на території України від стародавніх суспільств до сьогодення, аналіз релігійно-церковних процесів у контексті суспільно-політичних трансформацій; розвиток національної свідомості студентів; виховання патріотичних і морально-етичних переконань, толерантного ставлення до представників різних віросповідань. Завдання курсу полягають у виявленні соціокультурного контексту становлення релігійних традицій в Україні; окресленні основних проблемних питань історії релігій та церкви в Україні; вивченні релігійних систем в Україні сучасної доби; забезпеченні високого рівня знань та розвитку мислення на основі фактичного матеріалу із споріднених курсів; формуванні навичок критичного осмислення джерел та літератури, спрямованих на самостійне осмислення закономірностей суспільного розвитку; виробленні вміння застосовувати набуті знання з історії релігії та церкви в Україні у професійній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки явищ і подій сучасності.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13884
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Relihiia ta tserkva.pdf477,28 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback