DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Історичні науки" >
2017 >

Серія "Історичні науки", 2017, № 05 (354) : [29]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Карліна Оксана. Виконання рекрутської повинності міським населенням Волинської губернії (кінець XVIII - 1860-ті роки XIX ст.)

Кирилюк Анна. Жанровий та тематичний репертуар бібліотек римо-католицьких монастирів Волинської губернії (кінець XVIII - початок XIX ст.)

Леснича Пауліна. Реформування міського управління у Волинській губернії (остання третина XIX ст.)

Литвин Катерина. Кадрове забезпечення місцевих органів політичної поліції Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.)

Сажок Оксана. Книготорговельна діяльність церковних православних братств Волинської губернії в другій половині XIX - на початку XX ст

Боярчук Андрій. Участь православного духовенства Волинської губернії в діяльності «Союза русского народа»

Райківський Ігор. Відображення українського національного руху Галичини в журналі «Киевская старина» (1882-1906 рр.)

Давидюк Руслана. Євген Богуславський: проблеми співпраці з політичними режимами

Разиграєв Олег. Польська поліція в Олиці між двома світовими війнами: організація та діяльність

Баран Володимир. Каральна діяльність радянських органів державної безпеки щодо «антирадянських елементів»: 1934-1941 рр

Стрільчук Людмила. Освітня політика радянської влади на землях Західної України (1939-1941 рр.)

Федчук Олександр. Вплив радянської влади на формування студентського складу Волинської духовної семінарії

Антоняк Ірина. Нормативно-правова база функціонування історичної освіти в педагогічних ВНЗ Львова (1944-1957 рр.)

Коляда Ігор, Бацвін Богдан. Блаженніший Любомир Гузар і «Пласт»: деякі сторінки біографії

РОЗДІЛ II. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Ковальчик Рафал Віктор. Економічне піднесення Королівства Пруссії - успіх політики Фрідріха II Великого на тлі розвитку європейської економіки в другій половині XVIII ст

Філатова Олена. Поділи Речі Посполитої

Малець Олександр. Організація видавничої діяльності Комінтерну в 1919-1922 рр

Крамар Юрій. Єврейське питання в політиці урядів міжвоєнної Польщі

Слюсаренко Андрій. Сили спеціальних операцій Сухопутних військ Франції

Павлович Юрій. Україна й Республіка Білорусь сьогодні: проблеми й перспективи відносин

РОЗДІЛ III. АРХЕОЛОГІЯ. МУЗЕЄЗНАВСТВО. ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Бондаренко Геннадій. Проблеми періодизації історичного процесу в історичному пізнанні

Надольська Валентина. Документи Державного архіву Волинської області як джерело до вивчення історії єврейської громади Олики (кінець XVIII - 30-ті рр. XX ст.)

Петрик Наталя. Становлення Музею визвольних змагань та формування його колекцій: від відділу Музею НТШ до окремої музейної установи

Муравська Світлана. Дослідження в музеях закладів системи вищої освіти: українські реалії та європейський контекст

Рябчикова Фаїна. Олика в історії музейної справи

Білик Вікторія. Давньоєгипетські пам’ятки в музейних зібраннях України (за дослідженнями українського єгиптолога Олени Романової)

РОЗДІЛ IV. ІСТОРІОГРАФІЯ. РЕЦЕНЗІЇ

Кепін Дмитро. Рецензія на монографію «Регіональні особливості нерухомих пам’яток України»

Пришляк Володимир. Про князівство Литовське як Велике

Пришляк Ольга. Дипломатія Війська Запорозького 1643-1658 рр. у світлі нових публікацій

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback