DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет іноземної філології >
Навчально-методичні матеріали (FIF) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14917

Название: Друга іноземна мова (англійська) : програма нормативної навчальної дисципліни
Авторы: Василенко, Ольга Вікторівна
Vasylenko, Olha V.
Гончарук, Світлана Вікторівна
Honcharuk, Svitlana V.
Єфремова, Наталія Володимирівна
Yefremova, Nataliia V.
Калиновська, Ірина Миколаївна
Kalynovska, Iryna M.
Коляда, Еліна Калениківна
Koliada, Elina K.
Крисанова, Тетяна Анатоліївна
Krysanova, Tetiana A.
Лісінська, Тетяна Юріївна
Lisinska, Tetiana Yu.
Малімон, Леся Костянтинівна
Malimon, Lesia K.
Одарчук, Наталія Андріївна
Odarchuk, Nataliia A.
Павлюк, Алла Борисівна
Pavliuk, Alla B.
Семенюк, Антоніна Афанасіївна
Semeniuk, Antonina A.
Шелудченко, Світлана Богданівна
Sheludchenko, Svitlana B.
Навроцька, Ірина Миколаївна
Navrotska, Iryna M.
Шкаровецька, Алла Дмитрівна
Shkarovetska, Alla D.
Вербицька, Анна Едуардівна
Verbytska, Anna E.
Ключевые слова: фонетична будова сучасної англійської мови
усне і писемне мовлення
іншомовна комунікативна компетенція
граматичні особливості сучасної англійської мови
Issue Date: 2018
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Друга іноземна мова (англійська) : програма нормативної навчальної дисципліни / О. В. Василенко, С. В. Гончарук, Н. В. Єфремова, І. М. Калиновська, Е. К. Коляда, Т. А. Крисанова , Т. Ю. Лісінська, Л. К. Малімон, І. М. Навроцька, Н. А. Одарчук , А. Б. Павлюк, А. А. Семенюк, С. Б. Шелудченко, А. Д. Шкаровецька , А. Е. Вербицька ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; кафедра практики англійської мови. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 14 с.
Краткий осмотр (реферат): Робоча програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (англійська)», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «середня освіта», спеціальності «Мова та література (німецька)», «Мова та література (французька) (французька)», галузі знань 01 освіта, спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова/ Французька мова), на основі програми навчальної дисципліни, навчального плану з урахуванням навчального навантаження студента при вивченні дисципліни. Предметом вивчення навчальної дисципліни є усне і писемне мовлення, фонетичні і граматичні особливості сучасної англійської мови, знання яких дає можливість формувати лінгвістичну компетенцію студентів. Програма передбачає послідовність та наступність у вивченні матеріалу протягом першого, другого і третього років навчання й зорієнтована на формування навичок і вмінь практичного володіння англійською мовою.
Описание: Програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (англійська)» для студентів І-ІІІ курсів спеціальності 014 Середня освіта, за освітньою програмою Німецька мова/Французька мова.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14917
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ДМ_ОСВІТА_2018.pdf392,46 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback