DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2017 >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 28 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14999

Название: Інноваційні технології, спрямовані на підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентів
Другие названия: Innovative Technologies Aimed at Increasing the Effectiveness of the Process of Physical Education of Students
Авторы: Випасняк, Ігор Петрович
Шанковський, Андрій Зіновійович
Vypasniak, Ihor
Shankovskyi, Andriy
Ключевые слова: фізичне виховання
студенти
інноваційні технології
здоров’я
physical education
students
correction of posture disorders
biogeometric profile
Issue Date: 2017
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Випасняк І. П. Інноваційні технології, спрямовані на підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентів / Ігор Випасняк, Андрій Шанковський // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2017. − Вип. 28. – С. 28-33.
Краткий осмотр (реферат): У статті висвітлено стан питання підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентської молоді. Пошук оптимальних способів підготовки висококваліфікованих фахівців із достатнім рівнем конкурентоспроможності на ринку праці є однією з проблем вищої освіти. Аналіз наукових досліджень свідчить, що сьогодні стан здоров’я молодого покоління є одним із найважливіших показників здорового потенціалу нації, тому його збереження та зміцнення мають пріоритетне значення. Це питання активно обговорюється не лише в колі науковців, але і є важливим напрямом державної політики України, що засвідчують розробка та впровадження на законодавчому рівні відповідних програм і проектів. Проблема охорони здоров’я молоді, її соціальні, медичні, педагогічні, психологічні аспекти набули державного значення й вимагають додаткової активізації пошуку нових ефективних напрямів у розробці здоров’язберігальних технологій. В останні роки суттєво зріс інтерес науковців до проблеми підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентської молоді. Згідно з думкою багатьох представників педагогічної науки фізичне виховання традиційно й обґрунтовано визнається найважливішим чинником дієздатності студентської молоді, ефективним засобом формування її здоров’я й підготовки до активної життєдіяльності й майбутньої високопродуктивної праці. Перспективи подальших досліджень лежатимуть у площині розробки технології корекції тілобудови студентів у процесі фізичного виховання з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави. The article highlights the problem of increasing the efficiency of the process of physical education of student youth. The search for optimal ways of training of highly skilled professionals with a sufficient level of competitiveness in the labor market is one of the problems of higher education. The analysis of scientific researches suggests that today health of young generation is one of the most important indicators of nation’s healthy potential, therefore its preservation and strengthening are of paramount importance. This issue is actively discussed not only among scholars, but also is an important direction of the state policy of Ukraine, as evidenced by the development and implementation of relevant programs and projects at the legislative level. The problem of young people’s health, its social, medical, pedagogical, and psychological aspects has become of national significance and requires further intensification of the search for new effective ways in development of health-saving technologies. In recent years, the interest of scientists in increasing the efficiency of the process of physical education of student youth has grown significantly. According to the opinion of many representatives of pedagogical science, physical education is traditionally and reasonably recognized as the most important factor in the active capacity of student youth, an effective means of formation of their health and preparation for active livelihoods and the future highly productive work. Prospects for further research can be traced in the scope of developing the technology for correction of student’s body structures in the process of physical education, taking into account the state of biogeometric status of a posture.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14999
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 28

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ihor Vypasniak, Andriy Shankovskyi.pdfОсновна стаття311,63 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback