DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2017 >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 28 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15074

Название: Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації осіб із дорсалгіями в грудному відділі хребта
Другие названия: Efficiency of the Complex Physical Rehabilitation Program of Persons with Dorsalgia in the Thoracic Spine
Авторы: Дешевий, Євген Григорович
Балаж, Марія Степанівна
Deshevy, Eugene
Balazh, Mariia
Ключевые слова: фізична реабілітація
дорсалгія
торакалгія
біль у спині
якість життя
спортивно-оздоровчий комплекс
physical rehabilitation
dorsalgia
thoracalgia
back pain
quality of life
sports complex
Issue Date: 2017
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Дешевий Є.Г. Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації осіб із дорсалгіями в грудному відділі хребта / Євген Дешевий, Марія Балаж // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2017. − Вип. 28. – С. 126-131.
Краткий осмотр (реферат): Біль у спині вражає більшу частину населення земної кулі, погіршує якість життя хворих, тому реабілітація хворих із дорсалгіями є нагальною проблемою. Комплексна реабілітація хворих із торакалгіями є одним із найменш досліджених аспектів цієї проблеми. Мета роботи – дослідити ефективність комплексної програми фізичної реабілітації осіб із дорсалгіями в грудному відділі хребта в умовах спортивно-оздоровчого комплексу. У дослідженні взяли участь 67 хворих. Розроблена програма фізичної реабілітації відрізнялася від загальноприйнятої спрямованістю на поступове максимально можливе відновлення фізичної та соціальної активності пацієнтів через зменшення проявів хронічного больового синдрому за допомогою методів фізичної реабілітації та вироблення в пацієнтів нової моделі поведінки за допомогою методів когнітивно-поведінкової терапії. Під впливом розробленої програми спостерігали достовірне покращення загального самопочуття пацієнтів, статистично значуще зниження прояву больового синдрому, покращення фізичного стану, позитивну динаміку показників електроспондилографії, покращення якості життя пацієнтів. Back pain affects most of the world’s population, worsening the quality of patients’ life, so rehabilitation of patients with dorsalgias is an urgent problem. Complex rehabilitation of patients with thoracalgia is one of the least investigated aspects of this problem. The aim of the work is to investigate the effectiveness of the complex physical rehabilitation program of persons with dorsalgias in the thoracic spine in the conditions of a sports and health complex. 67 patients took part in the study. The developed program of physical rehabilitation differed from the generally accepted by focus on the gradual maximum possible recovery of physical and social activity of patients by reducing the manifestations of chronic pain syndrome through physical rehabilitation methods and development of a new model of behavior in patients using methods of cognitive-behavioral therapy. Under the influence of the developed program, a significant improvement in the general state of patients, a statistically significant decrease in the manifestation of the pain syndrome, improvement of the physical condition, a positive dynamics of the electrospondylography indicators, and an improvement in the quality of life of patients were observed.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15074
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 28

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Eugene Deshevy, Mariia Balazh.pdfОсновна стаття383,62 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback