DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2017 >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 28 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15098

Название: Реабілітація дітей першого року життя з вродженими захворюваннями кісткової системи
Другие названия: Rehabilitation of Children of the First Year of Life with Congenital Diseases of the Osseous System
Реабилитация детей первого года жизни с врожденными заболеваниями костной системы
Авторы: Знаменська, Тетяна Костянтинівна
Коваленко, Галина Борисівна
Нікуліна, Людмила Іванівна
Жданович, Олексій Ігорович
Znamenska, Tetiana
Kovalenko, Galina
Nikulina, Ludmila
Zhdanovich, Aleksey
Ключевые слова: фізична реабілітація
недоношені діти
методи фізичної реабілітації
physical rehabilitation
premature babies
methods of physical rehabilitation
Issue Date: 2017
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Реабилитация детей первого года жизни с врожденнымизаболеваниями костной системы / [Татьяна Знаменская, Галина Коваленко, Людмила Никулина, Алексей Жданович] // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2017. − Вип. 28. – С. 145-151.
Краткий осмотр (реферат): Захворювання опорно-рухового апарату серед дітей першого року життя складають більше ніж половину всіх випадків вродженої патології. Розуміння механізмів виникнення й прогнозування наслідків допомагає здійснювати вибір заходів щодо запобігання цим вадам розвитку під час планування вагітності, профілактики на етапі виношування, а при виявленні після народження здійснювати правильну тактику реабілітаційних заходів. Мета роботи полягає в огляді методів реабілітації дітей першого року життя з вродженими захворюваннями кісткової системи. Метод дослідження – аналіз науково-методичної літератури. Висновки. Великий спектр вибору методів і засобів реабілітації дітей із вродженими ортопедичними захворюваннями дає можливість ефективно впливати на виконання завдань відновного лікування на всіх етапах розвитку дитини, ураховуючи особливості впливу процесу відновного лікування та виконання конкретних завдань, психомоторний розвиток, оцінку віддалених перспектив лікування конкретного захворювання й здоров’я дитини в цілому. Diseases of the musculoskeletal system among children of the first year of life put together more than half of all cases of congenital pathology. Understanding the mechanisms of occurrence and predicting the consequences helps to select the measures to prevent these developmental abnormalities in pregnancy planning, prevention at the stage of gestation, and, if found after birth, implement the correct tactics of rehabilitation activities. The aim of the work is to review the methods of rehabilitation of children of the first year of life with congenital diseases of the osseous system. The methods of the research: analysis of scientific and methodological literature. Conclusions. A wide range of methods and means of rehabilitation of children with congenital orthopedic diseases makes it possible to effectively influence the decision of the tasks of restorative treatment at all stages of the child’s development, taking into account the particularities of the influence of the rehabilitation process and the solution of specific problems, psychomotor development, assessment of the long-term prospects of treatment of a specific disease and health of the child as a whole.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15098
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 28

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tetiana Znamenska.pdfОсновна стаття341,47 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback