DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2017 >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 28 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15105

Название: Особливості фізичного виховання молодших школярів із депривацією зору
Другие названия: Features of Physical Education of Junior Pupils with Deprivation of Vision
Авторы: Пангелова, Наталія Євгенівна
Panhelova, Nataliya
Ключевые слова: депривація
зір
діти
молодший шкільний вік
процес фізичного виховання
deprivation
vision
children
junior school age
process of physical education
Issue Date: 2017
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Пангелова Н. Є. Особливості фізичного виховання молодших школярів із депривацією зору / Наталія Пангелова // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2017. − Вип. 28. – С. 186-191.
Краткий осмотр (реферат): Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що сьогодні різке скорочення рухової активності сучасних молодших школярів і збільшення зорових навантажень призвели до серйозних захворювань і порушень зору. Завдання дослідження – розкрити особливості фізичного виховання дітей із депривацією зору молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання. Результати роботи. Велику роль у профілактиці слабкозорості та припиненні його прогресування покликані зіграти засоби фізичної культури, особливо спеціальні вправи для очних м’язів (окотренінг), та інші сучасні оздоровчі технології. Дослідженнями встановлено, що комплексне використання засобів фізичного виховання й вправ для тренування зорового аналізатора в одному тренувальному занятті забезпечує сприятливі педагогічні умови для підвищення оздоровчого ефекту занять. Висновки. Аналіз літературних джерел засвідчив, що у фізичному вихованні дітей, які мають патологію зорового аналізатора, можна виділити два напрями, у яких диференційовано застосовують різноманітні засоби фізичного виховання й спеціальні вправи для тренування зорового аналізатора. The topicality of the research topic is due to the fact that at present, a sharp reduction of motor activity of modern junior pupils and increase of visual load caused serious illnesses and visual impairments. The objective of the research is to reveal the peculiarities of physical education of children with deprivation of vision of junior school age in the process of physical education. Results of Work. An important role in impairment prevention and termination of its progression is to play the means of physical culture, especially special exercises for eye muscles (eye training), and other modern healthimproving technologies. The researches have established that the complex use of physical education and exercises for the training of the visual analyzer in one training session provides favorable pedagogical conditions for improving the health-improving effect of training sessions. Conclusions. The analysis of literary sources showed that in the physical education of children with pathology of the visual analyzer, two directions can be distinguished, in which the various means of physical education and special exercises for the training of the visual analyzer are differentially applied.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15105
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 28

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nataliya Panhelova.pdfОсновна стаття296,09 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback