DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Історико-правовий часопис >
Історико-правовий часопис, 2018, № 1(11) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15141

Название: Завдання у сфері соціальної допомоги, що здійснюється муніципалітетами
Другие названия: Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez gminy
Авторы: Решелевський, Я.
Reszelewski, J.
Ключевые слова: pomoc społecznа
polityka społeczna
organy samorządu terytorialnego
gmina
соціальна допомога
соціальна політика
Issue Date: 2018
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Решелевський, Й. Zadania w zakresie pomocy spolecznej realizowane przez gminy = Завдання у сфері соціальної допомоги, що здійснюється муніципалітетами / Й. Решелевський // Історико-правовий часопис. - 2018. - № 1. - С. 132-137
Краткий осмотр (реферат): Надання соціальної допомоги є одним із найбільш важливих завдань, що здійснюється муніципалітетами. Соціальна допомога як інститут соціальної політики держави спрямована на те, щоб люди та сім'ї могли подолати важкі життєві ситуації, однак це неможливо, використовуючи тільки власні сили, ресурси та можливості таких осіб. Соціальна допомога організовується органами державної влади та органами місцевого самоврядування, які співпрацюють у цьому напрямку, на основі партнерства із соціальними та неурядовими організаціями, католицькою церквою, іншими церквами, релігійними об'єднаннями та фізичними та юридичними особами. Виплати соціальної допомоги надаються, коли їх призначення виправдане матеріальними умовами, нездатністю заявника дбати про себе та родину або неефективністю дій, вжитих ним. Konieczność pomagania drugiemu człowiekowi jest wpisana w system prawa i ludzkich wartości. Od wieków pomoc bliźniemu wynikałaz potrzeby serca, nakazów religii, z czasem stała się prawnym obowiązkiem państwa. Сelem pomocy społecznej jest wspieranie osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umoŜliwienie im Ŝycia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest takŜe zapobieganie trudnym sytuacjom Ŝyciowym osób i rodzin, przez podejmowanie działań zmierzających do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15141
Appears in Collections:Історико-правовий часопис, 2018, № 1(11)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
27 reshelevsky.pdf115,09 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback