DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Історико-правовий часопис >
Історико-правовий часопис, 2018, № 1(11) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15198

Название: Деякі питання сучасного праворозуміння інтелектуального піратства
Другие названия: Some Issues of Intellectual Piracy’s Modern Legal Comprehension
Авторы: Старчук, О.
Яциняк, O.
Yatsyniak, О.
Starchuk, O.
Ключевые слова: intellectual piracy
counterfeiting
falsification
subjects of copyright
related rights
property rights
violation of rights
інтелектуальне піратство
контрафакт
підробка
майнові права
порушення прав
суб'єкти авторського права
суміжні права
Issue Date: 2018
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Старчук О., Яциняк О. Some issues of intellectual piracy’s modern legal comprehension = Деякі питання сучасного правоврозуміння інтелектуального піратства / О. Старчук, О. Яциняк // Історико-правовий часопис. - 2018. - № 1. - С. 86-91
Краткий осмотр (реферат): Інтелектуальне піратство як форма порушення авторських прав є крадіжкою результатів інтелектуальної діяльності шляхом незаконного використання виключних майнових прав авторів результатів інтелектуальної діяльності. Фактично, інтелектуальне піратство позбавляє авторів права на винагороду як одного з майнових прав суб’єктів авторського права та суміжних прав. У статті досліджено теоретико-правові аспекти поняття інтелектуального піратства відповідно до національного законодавства України, міжнародних стандартів у цій сфері та правової доктрини з права інтелектуальної власності. Визначено поняття інтелектуального піратства як форми порушення авторських прав; охарактеризовано його види; сформульовано висновки й конкретні пропозиції відповідно до яких забезпечуватиметься дотримання майнових прав суб’єктів авторського права та суміжних прав. У науковій літературі, переважно, інтелектуальне піратство визначається як протиправна поведінка, яка посягає на майнові права автора щодо використання твору. Такий концептуальний підхід до визначення поняття «інтелектуальне піратство» є свідченням того, що по- перше, враховується протиправний характер піратської діяльності; до-друге, комерційна вигода внаслідок порушення майнових прав суб’єктів авторського права та суміжних прав. Сучасна правова доктрина так і не спромоглася виробити єдиного підходу до визначення критеріїв поділу інтелектуального піратства. Запропоновано під інтелектуальним піратством розуміти виготовлення, продаж і будь-яке інше комерційне поширення незаконних екземплярів (книг і взагалі друкарських матеріалів, дисків, касет і т. д.) літературних, художніх, аудіовізуальних, музичних творів або їх виконань, комп’ютерних програм і бази даних, а також надання в прокат їх примірників із порушенням майнових прав авторів. The article deals with the theoretical and legal aspects of the concept of intellectual piracy in accordance with the national legislation of Ukraine, international standards in this area and the legal doctrine on intellectual property rights. The notion of intellectual piracy as a form of copyright infringement has been defined; its types is characterized; conclusions and concrete proposals that will ensure keeping within property rights of subjects’ copyright and related rights have been formulated.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15198
Appears in Collections:Історико-правовий часопис, 2018, № 1(11)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
19 starchuk.pdf115,06 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback