DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2017 >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2017, № 1 (37) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15367

Название: The Influence of Run Workloads in a Mixed Energy Supply Mode upon the Functional Preparedness of Students with a High Fat Component Content
Другие названия: Вплив бігових навантажень у змішаному режимі енергозабезпечення на функціональну підготовленість студентів із високим вмістом жирового компонента.
Авторы: Furman, Yuriy
Brezdeniuk, Oleksandra
Фурман, Юрій
Брезденюк, Олександра
Ключевые слова: females
males
run workloads
aerobic productivity
anaerobic productivity
body mass component content
дівчата
юнаки,
бігові навантаження
аеробна продуктивність
анаеробна продуктивність
компонентний склад маси тіла
Issue Date: 2017
Издатель: Східноєвропейський національний університет ім.Лесі Українки
Библиографическое описание: Фурман, Ю., Брезденюк, О. The Influence of Run Workloads in a Mixed Energy Supply Mode upon the Functional Preparedness of Students with a High Fat Component Content = Вплив бігових навантажень у змішаному режимі енергозабезпечення на функціональну підготовленість студентів із високим вмістом жирового компонента / Юрій Фурман, Олександра Брезденюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2017. - № 1 (37). - С. 52-58 https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-01-52-58
Краткий осмотр (реферат): The current relevance of the investigation is conditioned by the necessity of creating new physical education programs, implementing which would promote the functional capabilities enhancement of students with a «high» content of the body mass fat component. The goal of the research is to ascertain the influence of run workloads in a mixed energy supply mode on the functional preparedness of students aged 17–21 with a «high» content of the body mass fat component. Research findings. Run workloads in a mixed energy supply mode with a three times per week periodicity have an efficient influence upon the functional preparedness of students with a «high» content of the body mass fat component. After 8 weeks of training the females’ aerobic productivity level rose to «excellent», and it improved up to «satisfactory» level in males after 16 weeks of their training. Irrespective of sex, probable enhancement of the threshold of anaerobic metabolism relative indicators was registered after 16 weeks since the training sessions’ start. Such run workloads did not influence the females’ anaerobic productivity, while the males’ volume indices of the anaerobic lactate energy supply processes improved. Exercises with stimulation of anaerobic lactate energy supply processes furthered the body mass fat component content decrease from «high» to «normal» level, and the muscle component increase – from «normal» to «high» both in the females and males. Conclusions. Stimulation of anaerobic energy supply processes during run trainings irrespective of a person’s sex is likely to enhance the aerobic energy supply processes capacity in the maximum oxygen consumption indicators, as well as the aerobic energy supply processes volume in the threshold of anaerobic metabolism indices. Training sessions by the run workloads program conducted in a mixed energy supply mode didn’t cause probable changes in the females’ anaerobic productivity indices, while in the males they enlarged the volume of anaerobic lactate energy supply processes. Under the influence of such exercises as a whole the body mass fat component content gets reduced, while the muscle component content increases. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю створення нових програм із фізичного виховання, застосування яких сприяло б підвищенню функціональних можливостей студентів із високим умістом жирового компонента маси тіла. Мета дослідження – виявити вплив бігових навантажень у змішаному режимі енергозабезпечення на функціональну підготовленість студентів 17–21 року з високим умістом жирового компонента маси тіла. Результати роботи. Бігові навантаження у змішаному режимі енергозабезпечення періодичністю три рази на тиждень ефективно впливають на функціональну підготовленість студентів із високим умістом жирового компонента. У дівчат через вісім тижнів занять рівень аеробної продуктивності зріс до відмінного, а в юнаків через 16 тижнів покращився до посереднього. Вірогідне покращення відносних показників порога анаеробного обміну, незалежно від статі, зареєстровано через 16 тижнів від початку тренувань. Такі бігові навантаження не вплинули на анаеробну продуктивність дівчат, у той час як у юнаків покращилися показники ємності анаеробних лактатних процесів енергозабезпечення. Заняття зі стимуляцією анаеробних процесів енергозабезпечення як у дівчат, так і в юнаків сприяли зменшенню рівня вмісту жирового компоненту маси тіла від високого до нормального та збільшенню вмісту м’язового компонента від нормального до високого. Висновки. Стимуляція анаеробних процесів енергозабезпечення під час занять бігом, незалежно від статі, вірогідно покращує потужність аеробних процесів енергозабезпечення за показниками максимального споживання кисню та ємність аеробних процесів енергозабезпечення за показниками порога анаеробного обміну. Заняття за програмою бігових навантажень у змішаному режимі енергозабезпечення не викликали вірогідних змін показників анаеробної продуктивності дівчат, у той час як у юнаків вони сприяли покращенню ємності анаеробних лактатних процесів енергозабезпечення. Під впливом таких занять у дівчат і юнаків зменшується вміст жирового компонента маси тіла й збільшується вміст м’язового компонента.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15367
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2017, № 1 (37)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Yuriy_Furman.pdf261,96 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback