DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2017 >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2017, № 1 (37) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15386

Название: Children's tourism as a means of improving motor activity of primary school pupils in rural schools
Другие названия: Дитячий туризм як засіб підвищення рухової активності учнів початкових класів сільських шкіл.
Авторы: Ruban, Vladyslav
Рубан, Владислав
Ключевые слова: physical activity
children of 7–10 years
rural schools
tourism facilities
рухова активність
діти 7–10 років
сільська школа
засоби туризму
Issue Date: 2017
Издатель: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Библиографическое описание: Рубан, В. Children’s Tourism as a Means of Improving the Motor Activity of Primary School Pupils in Rural Schools = Дитячий туризм як засіб підвищення рухової активності учнів початкових класів сільських шкіл / В. Рубан // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2017. - № 1 (37). - С. 72-76
Краткий осмотр (реферат): The article contains data on the optimization of the motor activity of pupils of 7–10 years of rural schools by means of tourism. Positive and negative factors that influence the organization of extracurricular work in physical education with children of primary school age in the conditions of rural school are determined. Analysis of their own experimental data made it possible to determine that the volume of motor activity of a high level of rural schoolchildren is unsatisfactory, which does not allow raising the functional reserves of the organism to the proper degree. At the same time, studying the motives and needs of rural schoolchildren for physical activities, it was found that tourism is one of the most popular species. The received results became a basis for working out the program of after–hours physical culture and recreation classes «Young tourists», the content of which is presented in the article. У статті вміщено дані щодо оптимізації рухової активності учнів 7–10 років сільських шкіл засобами туризму. Визначено позитивні та негативні чинники, які впливають на організацію позакласної роботи з фізичного виховання з дітьми молодшого шкільного віку в умовах сільської школи. Аналіз власних експериментальних даних дав підставу визначити: обсяг рухової активності високого рівня сільських школярів є незадовільним, що не дає змоги належною мірою підвищувати функціональні резерви організму. Водночас, вивчаючи мотиви й потреби школярів сільської місцевості до видів занять фізичними вправами, установлено, що одним із найбільш популярних видів спорту є туризм. Отримані результати стали основою для розробки програми позаурочних фізкультурно-рекреаційних занять «Юні туристи», зміст якої представлено в статті.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15386
https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-01-72-76
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2017, № 1 (37)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vladyslav Ruban.pdf218,13 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback