DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2018 >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018, № 29 >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15473

Название: Практична методологія полідисциплінарного формування навичок регуляції пози в різних умовах статодинамічної стійкості тіла спортсмена
Другие названия: Практическая методология полидисциплинарного формирования навыков регуляции позы в различных условиях статодинамической устойчивости тела спортсмена
The Practical Methodology of Multidisciplinary Formation of Posture Management Skills in Different Conditions of the Static-Dynamic Stability of the Athlete’s Body
Авторы: Литвиненко, Юрій Вікторович
Lytvynenko, Yuriy
Ключевые слова: рухома опора
регуляція пози
методологія
алгоритм
програмування
навик
стійкість тіла
movable support
posture regulation
methodology
algorithm
programming
skill
body stability
Дата публикации: 2018
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Литвиненко Ю. В. Практическая методология полидисциплинарного формирования навыков регуляции позы в различных условиях статодинамической устойчивости тела спортсмена / Юрий Литвиненко // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2018. − Вип. 29. – С.170-177.
Краткий осмотр (реферат): Регуляція пози кваліфікованих спортсменів у різних умовах статодинамічної стійкості тіла містить низку невиконаних для теорії й практики навчання та спортивної підготовки завдань. Мета роботи – розробити основи практичної методології полідисциплінарного формування знань, умінь і навичок регуляції пози кваліфікованих спортсменів при різних умовах статодинамічної стійкості тіла. Вивчено одинадцять складнокоординаційних видів спорту, у змагальних програмах яких виділені окремі суттєві дискоординації ортоградного й обернених положень тіла, основа яких – недостатньо сформовані вміння й навички регуляції пози в процесі статодинамічної стійкості тіла спортсмена та системи тіл. Детальний аналіз техніки управління рухами під час виконання спортивних вправ дав змогу виділити сім різних, у тому числі складних умов регуляції пози при статодинамічній стійкості тіла: водно-повітряне середовище, обмежена й рухома опори, безопорне положення, опора при ковзанні, взаємодія тіл, варіації складних умов статодинамічної стійкості тіла спортсмена та системи тіл. Вправи на гімнастичних кільцях як рухома опора були предметом дослідження й змісту цієї статті. Розроблено основи практичної методології полідисциплінарного формування знань, умінь і навичок регуляції пози кваліфікованих гімнастів при статодинамічній стійкості тіла та алгоритм покрокового лінійно-розгалуженого програмування вправ із приблизною тренувальною програмою, що сприяло ефективному управлінню технікою рухових дій системи «гімнаст–рухома опора кільця». The regulation of the position of qualified athletes in different conditions of the static-dynamic stability of the body contains a number of unresolved issues for the theory and practice of training and sports training tasks. The objective of the work is to develop the basics of the practical methodology of polydisciplinary formation of knowledge, abilities and skills of regulation of the posture of qualified athletes under different conditions of the static-dynamic stability of the body. It was considered eleven difficult-coordinating sports, in the competition programs of which there are separate essential discoordination of orthogradic and inverse positions of the body, the basis of which are insufficiently formed abilities and skills of posture regulation in the process of static-dynamic stability of the body of the athlete and body system. A detailed analysis of the technology of motion management in the performance of sports exercises has allowed to distinguish seven different, including complex conditions of posture regulation with the static dynamic-stability of the body: water-air surrounding, limited and movable support, unassisted position, sliding support, body interaction, variations of difficult conditions of the static-dynamic stability of the body of the athlete and the body system. Exercises on gymnastic rings, as a moving support, were the subject of the study and content of this article. The basics of the practical methodology of polydisciplinary formation of knowledge, abilities and skills in the regulation of the position of qualified gymnasts in the field of static-dynamic stability of the body and the algorithm of step-by-step linear-branched programming exercises with an approximate training program have been developed, which contributed to the efficient management of the motor activity of the system «a gymnast is a movable support of the ring».
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15473
Располагается в коллекциях:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018, № 29

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Yuriy Lytvynenko.pdf581,65 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь