DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет історії, політології та національної безпеки >
Навчально-методичні матеріали (FH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15529

Название: Сучасні релігійні процеси
Авторы: Борейко, Юрій Григорович
Boreiko, Yurii H.
Ключевые слова: релігійні процеси
сучасне суспільство
глобальні проблеми
соціальна доктрина
міжконфесійний діалог
християнський екуменізм
нова релігійність
позацерковність
Issue Date: Sep-2018
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Борейко Ю. Г. Сучасні релігійні процеси : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальностей 031 Релігієзнавство, освітньої програми «Релігієзнавство, міжконфесійні відносини» та 033 Філософія, освітньої програми «Філософія, суспільна аналітика» / Ю. Г. Борейко ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра філософії та релігєзнавства. - Луцьк, 2018. - 12 с.
Краткий осмотр (реферат): Програма навчальної дисципліни «Сучасні релігійні процеси» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальностями 031 «Релігієзнавство», освітньої програми «Релігієзнавство, міжконфесійні відносини» та 033 «Філософія», освітньої програми «Філософія, суспільна аналітика». Програма містить два змістових модулі: 1) Закономірності розвитку сучасних релігій світу; 2) Релігійні процеси в сучасній Україні. Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасний стан, закономірності і тенденції релігійної динаміки у світі та Україні. Метою викладання навчальної дисципліни є формування цілісного уявлення про розвиток релігійних процесів у сучасному суспільстві, ознайомлення студентів із закономірностями функціонування сучасних релігій, освоєння специфіки міжрелігійних відносин; розвиток національної свідомості студентів; виховання патріотичних і морально-етичних переконань, толерантного ставлення до представників різних віросповідань. Завдання курсу полягають у з’ясуванні сучасного стану і закономірностей розвитку світових релігійних процесів, здійсненні аналізу проблем функціонування релігій в сучасній Україні, осмисленні релігійного тлумачення глобальних проблем сучасності, виявленні природи міжрелігійних та міжконфесійних відносин, формуванні світоглядних орієнтирів, спрямованих на самовизначення особи в контексті сучасних релігійних процесів. Вивчення курсу «Сучасні релігійні процеси» грунтується на міжпредметних зв’язках з іншими релігієзнавчими дисциплінами, філософією, соціологією, політологією, історією.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15529
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Сучасн. рел. проц.pdf652,82 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback