DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет історії, політології та національної безпеки >
Навчально-методичні матеріали (FH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15581

Название: Свобода віросповідання
Авторы: Борейко, Юрій Григорович
Boreiko, Yurii H.
Ключевые слова: свобода совісті
свобода віросповідання
свобода релігії
свобода церкви
толерантність
державно-церковні відносини
Issue Date: Sep-2018
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Борейко Ю. Г. Свобода віросповідання : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 031 Релігієзнавство, освітньої програми «Релігієзнавство» / Ю. Г. Борейко ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра філософії та релігєзнавства. - Луцьк, 2018. - 12 с.
Краткий осмотр (реферат): Програма навчальної дисципліни «Свобода віросповідання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності «Релігієзнавство», за освітньою програмою «Релігієзнавство». Програма дисципліни містить один змістовий модуль: Свобода віросповідання як фундаментальне право людини. Предметом вивчення навчальної дисципліни є свобода віросповідання як одне з фундаментальних прав і свобод людини. Метою курсу є формування цілісного уявлення про свободу віросповідання як філософську, правову та релігієзнавчу категорію, ознайомлення студентів із колом проблем, пов’язаних із свободою совісті в Україні та світі; розвиток національної свідомості студентів; виховання патріотичних і морально-етичних переконань, толерантного ставлення до представників різних віросповідань. Завдання курсу полягають у виявленні змісту поняття свободи віросповідання, окресленні основних проблемних питань досліджень свободи совісті, з’ясуванні характеру свободи совісті і державно-церковних відносин у сучасній Україні, аналізі специфіки української моделі державно-церковних відносин, формуванні світоглядних орієнтирів, спрямованих на самовизначення людини в сучасних релігійних процесах. формувати вміння застосовувати набуті знання у повсякденній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки явищ і подій сучасності, пов’язаних із свободою віросповідання в Україні та світі. Вивчення курсу грунтується на міжпредметних зв’язках з іншими релігієзнавчими дисциплінами, філософією, політологією, соціологією, історією, правознавством.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15581
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Svoboda virospovid.pdf684,68 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback