DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет іноземної філології >
Навчально-методичні матеріали (FIF) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15660

Название: Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька) : програма нормативної навчальної дисципліни
Авторы: Радавська, Оксана Мстиславівна
Radavska, Oksana M.
Ключевые слова: Іноземна мова
усне та писемне мовлення
французька мова
Issue Date: 2018
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Радавська О. М. Іноземна мова (за прфесійним спрямуванням) (французька) : програма нормативної навчальної дисципліни / О. М. Радавська; Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, факультет іноземної філології, кафедра іноземних мов природничо-математичних спеціальностей. - 2018. 15 с.
Краткий осмотр (реферат): Основною метою курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька)» є формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції, а також виховання позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою франкомовного світу. Основними завданнями навчальної дисципліни є: продовження навчання правильної вимови; перекладу текстів відтворення їх змісту; поширеніше вивчення граматичних правил; практикується розвиток непідготовленого мовлення. Предметом курсу є усне та писемне мовлення, фонетичні та граматичні особливості сучасної французької мови, знання яких дає можливість формувати лінгвістичну компетенцію студентів. Ця програма розроблені в руслі Болонського процесу, спрямовані на засвоєння даної дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання. Програма передбачає послідовність та наступність у вивченні матеріалу протягом четвертого року навчання і зорієнтована на формування стійких мовленнєвих навичок та вмінь, необхідних для свідомого професійного володіння французькою мовою. Студент повинен знати:структурно правильно оформляти мовлення в усній та писемній формах у межах вивченого лексико-граматичного матеріалу; комбінувати вивчені мовленнєві зразки згідно з комунікативним наміром і на основі логічної схеми; зв'язно висловлюватись у межах вивченої тематики на основі комбінування декількох джерел інформації, наприклад, матеріалів різних текстів; оптимально використовувати вивчений мовний матеріал (лексичний та граматичний) певної теми; читати фонетично правильно вголос підготовлений текст, а також новий текст, який містить засвоєні граматичні структури та лексичні одиниці; писати правильно графічно й орфографічно в межах активного лексичного мінімуму першого курсу. В кінці курсу студент повинен вміти: переказувати тексти на базі вивченого лексичного матеріалу; правильно висловлюватися по тематиці уроку; складати діалоги на основі вивчених реплік; сприймати на слух помилки, в мові товаришів і їх виправляти; правильно будувати речення на письмі.
Описание: Програма навчального курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька)» для студентів 4 - курсу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, що навчаються за спеціальностями «Географія», «Право», «Педагогічна освіта», «Гуманітарні науки».
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15660
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ilovepdf_merged-copy-1.pdf794,95 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback