DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи >
Навчально-методичні матеріали (FP) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15684

Название: Педагогіка вищої школи: навчально-методичне забезпечення магістерської програми
Авторы: Гусак, Петро Миколайович
Гусак, Людмила Євгенівна
Лякішева, Анна Володимирівна
Мартіросян, Леся Анатоліївна
Корпач, Надія Іванівна
Бєлкіна-Ковальчук, Олена Віталіївна
Бартків, Оксана Степанівна
Гунько, Степан Олександрович
Петрук, Вікторія Віталіївна
Сушик, Наталія Степанівна
Сидорук, Ірина Ігорівна
Мартинюк, Тетяна Анатоліївна
Чернета, Світлана Юріївна
Здіховський, А. М.
Косинська, О. А.
Остапйовський, Ігор Євгенович
Дурманенко, Євгенія Аристархівна
Husak, Petro M.
Husak, Liudmyla Ye.
Liakisheva, Anna V.
Martirosian, Lesia A.
Korpach, Nadiia I.
Bielkina-Kovalchuk, Olena V.
Bartkiv, Oksana S.
Hunko, Stepan O.
Petruk, Viktoriia V.
Sushyk, Nataliia S.
Sydoruk, Iryna I.
Martyniuk, Tetiana A.
Cherneta, Svitlana Yu.
Zdikhovskyi, A. M.
Kosynska, O. A.
Ostapiovskyi, Ihor Ye.
Durmanenko, Yevheniia A.
Issue Date: 2018
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Педагогіка вищої школи: навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, І. Остапйовського. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 336 с.
Краткий осмотр (реферат): У навчально-методичному посібнику зібрані інформаційно-дидактичні матеріали, що забезпечують викладання навчальних дисциплін і проведення практик під час підготовки фахівців другого (магістрського) рівня спеціально-сті 011 «Освітні, педагогічні науки », освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» з урахуванням особливостей кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Видання розраховане на викладачів і студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації спеціальності «Освітні, педагогічні науки», слухачів закладів післядипломної освіти, педагогічних працівників, які працюють у закладах вищої освіти.
Описание: Затверджено вченою радою факультету педагогічної освіти та соціальної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 4 від 6 листопада 2018 року)
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15684
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FP)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Педагогіка вищої школи 28.11.2018.pdf6,91 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback