DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Філологічні науки. Мовознавство" >
2011 >

Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2011, № 1 : [28]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Аркушин Г. Л. Українські діалектні тексти (до питання методології)

Барбара Н. В. Функции прецедентных текстов в публицистических материалах

Батюк І. Ю. Фонологічні та лексико-граматичні відмінності в діалектах Японії (на матеріалі діалектів о. Хонсю)

Богдан С. К. Кольористичні епітети в структурі епістолярних стереотипів Лесі Українки

Бондарчук Н. О. Лінгвосинергетика як методологічна основа дослідження тексту

Бублейник Л. В. Діалоги в композиційно-стилістичній структурі роману Г. Тютюнника “Вир”

Воробей Ж. Ю. Особливості літературно-художньої антропонімії роману “Гучва” Й. Г. Струцюка

Голоюх Л. В. Вербалізація концептів простору в романах Й. Струцюка

Данилюк Н. О. Постійні епітети в мові української народної пісні

Євпак А. В. Назви кінської збруї як основа творення вторинних номінацій (на матеріалі української мови)

Жуйкова М. В. Генеза предикатів водити та слідити за умов концептуальної спеціалізації

Калько М. І. Категорія аспектуальності як динамічний багаторівневий феномен: теоретичні засади й досвід моделювання

Костусяк Н. М. Адресатна синтаксична одиниця на тлі міжрівневої взаємодії

Лісова Л. О. Прізвища Волині, мотивовані назвами кольорів

Локайчук С. М. Терміни-словосполучення в сучасній українській археологічній науці

Ляшук Н. В. Гендерний аспект моделювання зовнішнього образу українців

Мацюк З. С. Основні засоби творення гендерно маркованих фразеологічних одиниць Західного Полісся

Мединська А. В. Соціально характерологічні експресеми в мовленні персонажів Гр. Тютюнника

Межов О. Г. Об’єктна мінімальна семантико-синтаксична одиниця у формі знахідного відмінка

Мирончук О. Я. Номінація ангелів у богослужбових текстах

Мірченко М. В. Категорійні значення в неелементарному простому реченні

Моклиця А. В. Мовний вимір гротескного образу (роман В. Гомбровича “Фердидурке”)

Мялковська Л. М. Світ людини й природи крізь призму метафори І. Нечуя-Левицького

Нестерчук О. Г. Волинсько-полісько-гуцульські паралелі у варіантах чоловічих імен

Петрова Л. А. Логическая дедукция как принцип расширения речевой модели

Скорук І. Д. Власні назви персонажів у художніх творах О. Забужко

Шевчук М. В. Співвідношення прагматичних категорій організації газетного дискурсу та його мовленнєвих жанрів

Шулик Р. Т. Структури передачі чужого мовлення як прагматичні засоби в інформаційних жанрах інтернет-публіцистики

Шульська Н. М. Номінації прізвиськ за назвами родинних стосунків

Яворський А. Ю. Мовні помилки в журналістських текстах (на матеріалі одного номера газети “День”)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback