DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Географічні науки" >
2018 >
Серія "Географічні науки", 2018, № 10(383) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15754

Название: Агрохімічні особливості радіоактивно забруднених ґрунтів Волинської області
Другие названия: Агрохимические особенности радиоактивно загрязненных почв Волынской области
Agrochemical Characteristics of Radioactive Contaminated Soils in Volyn Region
Авторы: Громик, Оксана
Ільїна, Ольга
Громик, Оксана
Ильина, Ольга
Hromyk, Oksana
Ilyina, Olga
Ключевые слова: ґрунт
агрохімічний аналіз
радіонукліди
азот
фосфор
калій
soil
agrochemical analysis
radionuclides
nitrogen
phosphorus
potassium
Issue Date: 2018
Краткий осмотр (реферат): Здійснено аналіз найважливіших агрохімічних показників ґрунтів (середньозважені показники вмісту азоту, показники реакції ґрунтового розчину, показники вмісту рухомого фосфору, показники вмісту обмінного калію) у зоні радіоактивного забруднення як важливих чинників, що визначають динаміку та нагромадження токсичних речовин. Ґрунти характеризуються зниженим умістом азоту, середньо забезпечені фосфором та мають низький та середній уміст обмінного калію. За показниками ґрунтового розчину (рН) вони віднесені до дуже кислих, кислих та слабо кислих. Зазначене зумовлює необхідність проведення агрохімічних заходів із метою радіаційної безпеки, насамперед вапнування кислих ґрунтів, внесення органічних добрив, внесення підвищених доз фосфорних та калійних добрив, оптимізацію азотного живлення рослин, внесення мікродобрив, застосування засобів захисту рослин. The analysis of the most important agrochemical indicators of the soil (the average nitrogen content, rates of soil solution reaction, the concentrations of phosphorus, the concentrations of exchangeable potassium) in the area of radioactive contamination as important factors determining the dynamics and accumulation of toxic substances is made. Soils are characterized by a low nitrogen content, they are medium provided with phosphorus and have a low to moderate content of exchange potassium. On indicators of soil solution (pH) they are related to very acidic, acidic and slightly sour. Specified information determines the need for agrochemical measures for radiation safety, primarily liming of acidic soils, organic fertilizers, introduction of high doses of phosphate and potash fertilizers, the optimization of nitrogen nutrition of plants, incorporation of micronutrients, the application of plant protection products.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15754
Appears in Collections:Серія "Географічні науки", 2018, № 10(383)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
6.pdf627,46 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback