DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Філологічні науки. Мовознавство" >
2011 >

Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2011, № 3 (ч.1) : [49]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Андрієвська В. В. Текстовий концепт СТРАЖДАННЯ: розгортання та способи вираження (на матеріалі творів французького театру абсурду)

Байсан Д. В. Метафорична концептуалізація СПРАВЕДЛИВОСТІ в англійській та німецькій мовах

Бехта І. А. Співвідношення й узаємодія семантичних фреймів дискурсу модернізму та їхні параметричні характеристики

Бєлєхова Л. І. Види мапування як лінгвокогнітивної операції формування новообразів (на матеріалі американської поезії)

Бондарчук О. Ю. Ідіоми як засіб номінації концепту “Спонукання до дії”

Буць Ж. В. Текстовий концепт КОХАНКА в межах розгортання текстового мегаконцепту ЖІНОЧНІСТЬ у французьких соціально-побутових романах ХІХ–ХХ ст.

Ваховская О. В. Историческое развитие понятийно-ценностной составляющей лингвокультурного концепта SIN / ГРЕХ в англоязычном дискурсе XIV–XXI вв.

Гармаш О. Л. Вербальна репрезентація комбінованих когнітивних кодів

Григорів Н. М. Категорії маскулінності та фемінінності в процесах концептуалізації дійсності

Ерліхман А. М. Декодування концептуально-аксіологічної домінанти в художньому тексті (на матеріалі англомовної драматургії)

Єсипенко Н. Г. Лінгвокультурний концепт Common Sense у художній літературі XX століття

Єсипович К. П. Реконструкція концептуальної моделі метаобразу “ЧАРІВНОГО”у французькій народній казці

Застровська С. О., Найдюк О. В. Співвідношення понять “прецедентний феномен” та “концепт”

Івашкевич Л. С. Особливості семантичного становлення слова aufheben у німецькій мові

Климова Ю. Ю. Типологія процесів концептуалізації та категоризації

Козак С. В. Природа як суб’єкт порівняння у фреймовому комплексі “ЛЮДИНА і ПРИРОДА” (на матеріалі творів Е. Штріттматтера)

Колпакова Г. Ю. Аспектуальні класи сталих дієслівно-іменникових словосполучень

Косенко А. В. Аналіз сполучуваності лексем-вербалізаторів як методика концептуальних досліджень

Кравець М. В. Концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ в оповіданні Едгара Аллана По “Овальний портрет (Життя в смерті)”

Круглій О. Р. Відображення концептуальної картини світу комбінувальними формами

Кузьмич Н. Я. Фреймова організація самопрезентації учасників телевізійного інтерв’ю

Лащук О. М. Актуалізація бінарного концепту “NÄHE” як душевно-емоційного стану людини в німецькомовному художньому дискурсі

Лесик І. В. Роль прецедентних феноменів у породженні й сприйнятті іронії

Миколюк О. А., Одарчук Н. А. Інтерпретація концепту “HONOUR” як морально-ціннісної категорії в аксіологічній системі християнства

Мойсей Л. Т. Концептосфера чоловічого роду давньоанглійського періоду

Молокова О. Ф. Мезоконцепт ЧАС у межах динаміки текстового мегаконцепту ПАМ’ЯТЬ (на матеріалі творів П. Модіано)

Мудраченко Т. Б. Базові референти концепту УКРАЇНА в англомовному публіцистичному дискурсі

Мусієнко Ю. А. Когнітивно-прагматичний підхід до дослідження притчі

Назарчук Р. З. Референтно спеціалізовані дієслівні предикати у світлі теорії відмінкової граматики

Наконечна Ю. С. Особливості вербалізації сегмента “фантастичні істоти” концепту ФАНТАЗІЯ в американському віршованому дискурсі для дітей

Наумова Н. Г. Концептуальна домінанта фахового гіпертексту у фінансовій галузі

Новак Г. Ф., Лещук Ю. В. Образна структура концепту MENSCH (ЛЮДИНА) у післявоєнному східнонімецькому мовному просторі (на матеріалі твору Т. Бруссіга “Герої як ми” / T. Brussig “Helden wie wir”)

Передерій Г. М. Амбівалентні словесні поетичні образи як складники образного простору англомовної поетичної драми

П’єцух О. І. Політичний дискурс ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ – 2010: суб’єкти та предикати пропозицій (на матеріалі англомовного політичного електронного медіа-дискурсу)

Пожидаєва О. А. Паремія як засіб характеристики іспаномовної особистості (на матеріалі концепту “труд”)

Радченко О. Ю. Концептуальна метафора в терміносистемі маркетингу: процедура аналізу

Romanyshyn N. I., Sherstniova O. V. Concept “health” in the English and Ukrainian languages

Русановська Т. В. Національна ідентичність у фреймових структурах (на матеріалі сленгових соматизмів у сучасних українській і німецькій мовах)

Сальтевська М. Ю. Концептуальний простір референтів метафор КРИЗИ (на матеріалі англомовного газетного дискурсу)

Сахнюк О. С. Концептуалізація болю в англійській мові (на основі медичного питальника МакГілл)

Суродейкіна Т. В. Структура концепту СКУЛЬПТУРА в системі англійської мови

Суслова М. О. Національна специфіка фразеологізації концепту ISLAM в іспанській лінгвокультурі (на матеріалі паремій із компонентом moro)

Тарасова О. А. Компресія поетичної інформації в текстах французького символізму: фоносемантичний аспект

Цісар А. М. Конфігураційні можливості концепту BILDUNGSWEG як конституента концептополя BERUFSWAHL

Шевченко І. С. Історичні лінгвістичні студії: когнітивний вектор

Шевченко О. І. Теологічна зумовленість актуалізації семантичного потенціалу тексту (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу)

Шпак О. А. Теперішній простий час у концепції когнітивної граматики

Щербина С. М. Фразеологічна вербалізація концептів SUCCESS<>FAILURE в англійській мові

Ясінська О. В. Конфронтація концептуальних реляцій антонімії та синонімії в межах кіберблоку ВИКОРИСТАННЯ ПАМ’ЯТІ (MEMORY USAGE)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback