DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет міжнародних відносин >
Наукові роботи (FMV) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15857

Название: Анексія Криму: інформаційний супровід
Другие названия: Annexation of Crimea: information support
Авторы: Тихомирова, Євгенія Борисівна
Tykhomyrova, Yevheniia B.
Ключевые слова: анексія Криму
інформаційний вплив
інформаційна операція
інформаційний супровід
annexation of Crimea
informational influence
informational operation
information support
Issue Date: 18-Apr-2019
Издатель: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносин
Библиографическое описание: Тихомирова Є. Б. Анексія Криму: інформаційний супровід / Є. Б. Тихомирова // Деокупація і реінтеграція інформаційного простору Криму: міжнародно-правові та медіакомунікативні інструменти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18 квітня 2019 року, м. Київ) / виконавчий редактор О. В. Смирнова. - К., 2019. - С. 64-68.
Краткий осмотр (реферат): У статті розкривається проблема інформаційної підготовки та інформаційного супроводу анексії Криму. Констатується, що оку¬пація Криму стала наслідком реалізації російською владою дов¬готривалої стратегії, що базувалася на специфічному імперсько¬му баченні Росією свого місця в регіоні та світі. Оскільки підготовка до агресії проти України здійснювалася цілеспрямовано та послідовно задовго до 2014 р., проведено аналіз інформаційних операцій, реалізованих російськими засобами масової комунікації до початку (період латентної фази підготовки анексії Криму) та після здійснення анексії Криму. Розкрито зміст основних апологетичних наративів, які сприяли введенню у масову свідомість різних цільових аудиторій проблематики анексії Криму: анексія Криму має історичне підґрунтя та її майже одноголосно підтримує все населення півострова.
The article reveals the problem of information preparation and informational support of the annexation of the Crimea. It is noted that the Crimean occupation was the result of the Russian government's implementation of a long-term strategy, based on the specific imperial vision of Russia for its place in the region and the world. As preparations for aggression against Ukraine were carried out purposefully and consistently long before 2014, an analysis of information operations implemented by Russian mass media before the beginning (during the latent phase of the Crimean annexation preparation) and after the annexation of the Crimea was carried out. The content of the main apologetic narratives has been clarified, which contributed to the introduction of Crimea annexation issues into the mass consciousness of various target audiences: the Crimean annexation has a historical background and almost unanimously supports the entire population of the peninsula.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15857
Appears in Collections:Наукові роботи (FMV)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Збірник-тез-крим2019 Тихомирова.pdf828,96 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback